Ställ innetempen på 21 – då jobbar du bäst

Hög temperatur gör oss trögtänkta, men ventilationen har mindre betydelse, enligt en finländsk studie.

inneklimatlaboratorim

I studien undersöks hur människors arbetsförmåga påverkas av arbetsmiljön. Foto: Arbetshälsoinstitutet

Allt fler kontorsanställda arbetar i kontorslandskap, men vilka nackdelar i form av buller och drag, dålig luft, hög inomhustemperatur och brist på avskildhet innebär dessa? Vid finländska Arbetshälsoinstitutet i Åbo har man byggt upp ett laboratorium där man kan studera arbetsmiljön i kontorslandskap i projektet Användarcentrerade kontorslokaler, Toti-projektet. Syftet är att undersöka hur människor påverkas av att arbeta i dåligt planerade kontorslokaler och därigenom identifiera olägenheter som kan elimineras med hjälp av bättre planering.

Testat lågt luftflöde Bland annat har man undersökt hur buller, rumsakustik, termisk komfort och luftkvalitet påverkar människor, enligt projektledaren Valtteri Hongisto från Arbetshälsoinstitutet. Bland annat visar forskningen att luftomsättningen inte har den stora betydelse som tidigare framkommit. – I testsituationen använde vi dels ett luftflöde på två liter per person och sekund och dels ett på 28 liter per person och sekund, med en konstant temperatur, utan att arbetsförmågan påverkades nämnvärt, konstaterar Valtteri Hongisto.

Skillnaden i koldioxidhalt mellan de två flödena var 600 respektive 2 200 ppm. – Man ska nog inte sänkta luftomsättningen till nivåer där koldioxidhalten uppgår till 2 200 ppm, men kanske borde gränsvärdena i Finland kunna höjas från dagens nivå på 750 ppm till 1 100 ppm.

Mätningar visar också att höjda temperaturer ger en något försämrande effekt på testpersonernas kognitiva förmåga. Kognitiv förmåga kan översättas med intelligens. – 21 grader var den mest optimala temperaturen, säger Valtteri Hongisto.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 6/7 2013 sidan 9

  • FAKTA: Toti-projektet Toti-projektet är ett tvärvetenskapligt projekt med deltagande forskare från Arbetshälsoinstitutet, Psykologiska institutionen vid Åbo universitet, Satakunta yrkeshögskola och Aaltouniversitetet.

 

Publicerad 19 juni 2013

På nytt jobb

Magnus Stockhaus har anställts som försäljningsingenjör på Danfoss Climate Solutions i Oskarshamn. Han kommer från Rawplug. Tomas Sandberg har anställts som försäljningsingenjör i Stockholm. Han kommer från annan bransch. Thomas Eriksson har anställts som säljare inom fjärrvärme/fjärrkyla och energioptimering i Stockholm. Han kommer från Grundfos. Alexandra Tilander har anställts som teknisk supportingenjör i Göteborg. Hon kommer från Frico. Ludvig Lundh har anställts som säljare i Stockholm. Han kommer från Elektroskandia.
Sven Carlsson har utsetts till vd för Höganäs energi AB. Han kommer från Hässleholms miljö.
Maria Bard har utnämnts till teamleader i kombination med product manager hos Esbe AB, Reftele. Joi Elebo och Per-Johan Brodén har utnämnts till product managers.
Mari Nilsson har utsetts till vd och koncernchef för Infjärdens värme AB. Hon kommer från Adecco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.