Stadens vindpotential granskas

Hur mycket el kan vindkraft på hustak ge? Den frågan vill IVL Svenska Miljöinstitutet kunna svara på med data från NCC:s vindkraftverk i Solna. På sikt ska energipotentialen beräknas för hela Stockholm.

– Vi ska använda en datormodell, så kallad CFD-modell, för att analysera vindfält i tre dimensioner mycket detaljerat. Målet är att studera hur många watt per kvadratmeter man kan få ut i urbana miljöer. Det beror exempelvis på hur landskapet och bebyggelsen ser ut, vilket påverkar hur vindarna rör sig, säger Marie Haeger-Eugensson, forskare hos IVL Svenska Miljöinstitutet.
Projektet, som nyss dragit igång, ska samla in data från det vertikala vindkraftverk som monterats på taket till NCCs huvudkontor i Solna norr om Stockholm. Vindkraftverket invigdes i slutet av november förra året. Data ska sedan jämföras med datormodellen.

Turbulens kan utnyttjas
När verket har varit i gång ett par månader blir det möjligt att utvärdera resultatet från datormodellen. Modellen ska bland annat visa vilka faktorer som påverkar energipotentialen. Det kan till exempel vara var på taket vindkraftverket placeras och hur strukturen på bebyggelsen ser ut.
– En ojämn stadsbild – med många olika höjder på husen – ger mycket turbulens och uppåtgående vindar som kan utnyttjas, säger Marie Haeger-Eugensson.
Andra mål för projektet är att undersöka skillnaden i potential mellan olika vindkraftverk, samt att ställa dessa i relation till andra alternativa energikällor som solkraft. De boendes tolerans för den här typen av installationer ska också undersökas.

Vertikala vindkraftverk lämpligast
Det är främst vertikalvindkraftverk som är lämpade att placera på hustak, eftersom de kan utnyttja vindar från alla riktningar.
– Vi tror att detta kan bli ett alternativt sätt att producera el i den lilla skalan, som ändå kan ge ett viktigt bidrag totalt sett. Många bäckar små…
– I takt med att verken blir billigare blir det här också allt mer intressant för enskilda fastighetsägare att satsa på.
När väl vindkraftverket i Solna fungerar som det är tänkt och tillräckligt med data samlats in kan IVL även göra en uppskattning av hela potentialen i Stockholm för den här typen av vindkraft. Uppskattningen kommer att göras utifrån den modell för energipotentialberäkning som tas fram för Solna och som sedan kan extrapoleras till andra stadsdelar.

Solna modelleras först
Det lär dock dröja något år innan den modellen finns klar. I första skedet av projektet ska modellen för Solna tas fram. Det arbetet har också försenats på grund av den extrema kylan i vinter. En period runt årsskiftet har vindkraftverket stått stilla, eftersom fettet i lagren inte var tillräckligt köldbeständigt för temperaturer runt minus 20 grader. Delar av lagren har gått sönder och måste bytas ut. De nya delarna började levereras i mitten av januari. Renoveringen får leverantören, kanadensiska Enviro Energies, stå för.
– Det här är deras första leverans i den här klimatzonen, så det är delvis ett test för dem i en ny miljö. Så snart delarna är utbytta ska verket snurra igen, säger Jonny Hellman, miljöchef på NCC Property Development.
Studien hos IVL finansieras till 50 procent av NCC och i övrigt ur IVL:s samfinansieringsfond med öronmärkta forskningsmedel.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 2 2011 sid 41

Publicerad 25 februari 2011

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.