SRE sålde rökgaskondenseringsanläggning till Schweiz

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon AB:s dotterbolag Svensk Rökgasenergi (SRE), tidigare DI gasell, har idag fått en order på en rökgaskondenseringsanläggning till fjärrvärmeverket i Schweiziska Ibach med en pannstorlek på 8 MW. I leveransen ingår förutom SREs traditionella produkter: kondensor, filter och vattenbehandling även en helt ny befuktare. Ordervärdet uppgår till drygt 9 mkr. Leverans sker sommaren 2009.

Den stora nyheten är den helt nya befuktaren som väsentligt ökar energiåtervinningen i SREs rökgaskondensor. Kondensorns återvinningsprestanda ökas efter inkoppling av befuktare med i storleksordningen upp till 30-70%, beroende på fukthalt i bränslet. Samtidigt får kunden en avsevärt ökad flexibilitet i vilka biobränslen som kan användas.

– Det här är ett stort steg framåt för såväl miljön som för våra kunder. Med vår nya befuktare stärker vi vårt erbjudande vid nyinstallationer som den här i Schweiz. Men vi kan också uppgradera alla de anläggningar som redan har installerat våra system och därmed öka deras energiutbyte ytterligare. Vi ger också kunderna en ökad flexibilitet i valet av biobränsle som gör att de bättre kan anpassa vilket biobränsle de skall använda beroende på tillgång och marknadspris, säger Per Egeberg, vd SRE.

– Vi har stora förhoppningar framöver för vår nya befuktare och har redan inlett diskussioner med ett par av våra tidigare kunder angående möjligheten att uppgradera deras system. Vi ser också riktigt stora möjligheter i att kombinera befuktarna med våra torksystem, säger Per Egeberg, vd SRE.

– Med vår nya befuktare stärks vårt internationella erbjudande ytterligare. Vid användning av torra bränslen med runt 20 – 25 procents fukthalt, så ökar befuktaren prestandan på vår kondensor med upp till 70 procent. Det innebär att vi får en helt annan konkurrenskraft även på marknader där torrare biobränslen än vi är vana vid i Norden dominerar. Med dagens affär har SRE tagit sammanlagt fyra order i Schweiz till tre olika kunder, sedan första inbrytningen för mindre än ett år sedan, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.

SRE är en del av Opcons växande affärsområde Renewable Energy och deras satsning på bland annat Waste Heat Recovery och Bioenergi. SRE levererar bl.a. system för rening och energieffektivisering till biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk, pelletstillverkare och kommersiella växthus. Men också reningsutrustning till industrier och torksystem för biomassa. SREs produktsystem Renergi baseras på värmeåtervinning genom rökgaskondensering och innebär såväl kraftigt minskade utsläpp som stora energibesparingar där kapaciteten i en biobränsleeldad panna efter uppgradering kan ökas med uppåt 50 procent samtidigt som utsläpp av bl.a. partiklar minskas.

Källa: SRE

Publicerad 11 februari 2009

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.