Återvinning | 5 okt 2023

Spillvärmen är bra för hummern

I en rapport har Danfoss pekat ut vikten av att tillvarata överskottsvärme från ett antal aktörer, alltifrån datahantering och hummer­odling till återvinning av överskottsvärme från industrin och livsmedelshandeln.

Spillvärmen är bra för hummern
Genom spillvärme från ett datacenter har Tor Kristian Gyland (Green mountain), Alf Reime och Asbjorn Drengstig (Norwegian Lobster Farm) en optimal tillväxttemperatur för hummerodlingen. Foto: Green Mountain

Staden Benxi i Kina, har sedan 2015 successivt  återanvänt spillvärmeresurser från stålindustrin. Genom sektorintegration återanvänds spillvärme från stålproduktionsprocesser för att värma staden. Dessa ansträngningar har resulterat i en betydande minskning av stadens totala årliga kolförbrukning, minskade energiräkningar och en stor förbättring av luftkvaliteten.

Detta är ett av exemplen i en rapport från Danfoss avseende hur man ska kunna återvinna värmeenergi, ”The world’s largest untapped source of energy – Excess heat”. Rapporten pekar på flera områden där energi går att återanvända i stor skala.

I rapporten konstateras att datacenter är stora konsumenter av el. År 2020 förbrukade datacenter i EU27 plus Storbritannien 100 TWh el eller cirka 3,5 procent av regionens elbehov. Enligt International Energy Agency (IEA) står datacenter och dataöverföringsnät för nästan 1 procent av alla energirelaterade utsläpp av växthusgaser i världen.

Hummern trivs i den norska landbaserade odlingen. Foto: Istockphoto

Enligt försiktiga uppskattningar från 2020 kunde 1 269 datacenter i EU27 plus Storbritannien, generera totalt 95 TWh tillgänglig överskottsvärme årligen. Detsamma gäller för stormarknader.

I genomsnitt förbrukar stormarknader, enligt rapporten, 3–4 procent av den årliga elproduktionen i industriländerna. I EU finns det en överskottsvärmepotential från detaljhandeln med livsmedel på totalt 44 TWh per år, enligt rapporten.

Att hålla maten färsk i kyl och frysar står för det mesta av en stormarknads energianvändning. Kylsystemen genererar alltså betydande mängder överskottsvärme.

I en liten stad i södra Danmark har den lokala stormarknaden Super Brugsen sparat en betydande mängd energi genom att återanvända och sälja överskottsvärme från kylsystemen. Sedan 2019 har 78 procent av Super Brugsens behov av värme täckts av återanvänd värme från kylprocesser. Och stormarknaden har sålt 133,7 MWh värme till andra lokala byggnader via fjärrvärmenätet.

Tre sammanlänkade initiativ har drivit fram resultaten:

  • Stormarknaden har konverterat från kemiska köldmedier till koldioxid, som har mycket goda värmeåtervinningsegenskaper.
  • Super Brugsen har installerat en värmeåtervinningsenhet som är utformad för att återvinna spillvärmen från koldioxidkylsystem. Den återvunna värmen återanvänds för att värma upp butiken och producera tappvarmvatten.
  • Super Brugsen driver energi­effektivitetsprogram för att säkerställa långsiktig effektivitet. Kylsystem övervakas, tekniska parametrar justeras och regelbunden service har förbättrat energieffektiviteten och sänkt energianvändningen.

Avloppsreningsverk är ytterligare en betydande källa till överskottsvärme, med en potential över hela EU på 318 TWh tillgänglig spillvärme årligen.

I rapporten nämner man Storlondon. Området har 648 överskottsvärme­källor, till exempel datacenter, tunnelbanestationer, stormarknader, avloppsreningsverk och livsmedelsproduktionsanläggningar. Överskottsvärmen från dessa källor uppgår till 9,5 TWh.

Enligt IEA förbrukade datacenter 220–320 TWh el 2021 eller 0,9–1,3 procent av det globala slutliga elbehovet. Datacenter är också betydande producenter av överskottsvärme.

I Frankfurt am Main är flera projekt igång för att ta överskottsvärme från datacenter och använda den för värmebehovet till privata hushåll och kontor.

I Dublin har Amazon Web Services byggt Irlands första hållbara lösning för att ge koldioxidsnål värme till en växande Dublinförort. Det nyligen färdigställda datacent­ret kommer att ge värme till initialt 47 000 kvadratmeter offentliga byggnader. Det kommer också att ge värme till 3 000 kvadratmeter kommersiella ytor och 135 hyres­lägenheter.

I Norge har ett datacenter samlokaliserats med världens första landbaserade hummer­odling. Samlokaliseringsföre­taget använder en fjordkylningslösning för att kyla sitt datacenter, där havsvatten kommer in i anläggningen vid 8 °C och sedan släpps tillbaka i fjorden vid 20 °C. Detta råkar vara rätt temperatur för optimal tillväxt av hummer.

Så framöver kommer en ny produktionsanläggning att byggas i närheten av datacent­ret, så att det kan använda det uppvärmda havsvattnet för uppfödning av hummer.

Publicerad 5 oktober 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.