Fjärrvärme | 14 maj

Spillvärme ska värma finska hus

Spillvärme från SSAB:s stålverk i finska Tavastehus ska användas i det lokala fjärrvärmenätet. Totalt kommer cirka 15 procent av stadens värmebehov att kunna täckas av spillvärme.

Spillvärme ska värma finska hus
Spillvärme från SSAB:s anläggning i finska Tavastehus ska användas till det lokala fjärrvärmenätet. Foto: SSAB

Det finska energibolaget Loimua har ingått avtal med SSAB om att nyttja deras spillvärme. Loimua kommer bygga en värme- och kylanläggning på fabriksområdet, där värme från kylsystemet vid stålverket återvinns. Värmepumpsanläggningen kommer att leda värmen vidare till Loimuas kraftverk Vanaja och därifrån ut till fjärrvärmenätet. Mellan SSAB:s anläggning och kraftverket byggs en fjärrvärmeledning på drygt 2,5 kilometer.

– Vi uppskattar att projektet kommer att minska koldioxidutsläppen med cirka 8 750 ton per år. Det kommer att ha stor betydelse i vår strävan mot en helt koldioxidneutral fjärrvärme till 2030. Projektet kan dessutom effektivisera energiproduktionen avsevärt genom att öka andelen värme som produceras utan förbränning. Målet är att minska spillvärmen betydligt vid användning av till exempel skogsflis, naturgas och frästorv, säger Mika Salo, operativ chef på Loimua.

Byggnadsarbetet kommer att påbörjas under året och projektet planeras vara färdigt i början av 2026.

Källa: SSAB

Publicerad 14 maj 2024

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.