Spillvärme | 2 maj

Spill från järnsvamp blir värme i Gällivare

Gällivare Energi kommer att dra nytta av spillvärme i sitt fjärrvärmesystem från den stora industrisatsning som pågår i området, där en produktionsanläggning för järnsvamp är under uppbyggnad. Järnsvamp ska användas för att tillverka fossilfritt stål.

Spill från järnsvamp blir värme i Gällivare
Gällivares vision är att stå modell för andra städer som vill ta vara på nya restströmmar till följd av den gröna omställningen. Foto: Daniel Olausson, Follow The Light.

Bakom satsningen står LKAB, Vattenfall och SSAB. Målet är att SSABs stålproduktion ska bli fossilfri. Hybrit-anläggningen ska stå klar till 2026. Gällivares vision är att stå modell för andra städer som vill ta vara på nya restströmmar till följd av den gröna omställningen.

– Den spillvärme vi kan få från Hybrit innebär en enorm möjlighet för oss att ställa om vår verksamhet. Vi vet ju inte än hur mycket spillvärme det blir, men om allt går som planerat så beräknas det att kunna omfatta hela vår nuvarande produktion, säger Erik Karlsson, vd på Gällivare Energi.

– Det innebär att vi i så fall kan ersätta vår nuvarande produktion som består av biobränsle till att bli ett 100 procent cirkulärt fjärrvärmesystem, som bygger på fossilfri spillvärme, säger han vidare.

Gällivare Energi har beviljats tio miljoner kronor i stöd från Region Norrbotten (Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF) och Tillväxtverket. För att utreda vad som krävs för att byta den egna produktionen mot att köpa industriell spillvärme. Stödet kommer att gå till studier där man bland annat kommer att göra simuleringar och tester för de anpassningar som behöver göras för att kunna använda spillvärmen i det befintliga fjärrvärmesystemet.

Energibolaget har också genomfört flera förstudier gällande spillvärmen. FVB har haft i uppdrag att göra nätberäkningar över hur spillvärmen kan föras in i fjärrvärmenätet.

– Det är en viktig del för att se hur de kan ta vara på spillvärmen på bästa sätt och det kan bli rätt stora effekter, säger Ulrika Sagebrand på FVB, som ansvarat för studien.

FVB har tittat på hur spillvärmen kan ersätta en betydande del av den nuvarande fjärrvärmeproduktionen.

– Hur varm spillvärmen kommer att bli vet man inte ännu, så vi har räknat på två scenarier. Det handlar dels om ett scenario med samma framledningstemperatur som idag det vill säga max 110 grader, dels ett scenario på max 90 grader.

– För båda dessa scenarier har jag räknat med 12 MW respektive 35 MW spillvärme. 35 MW tillgänglig spillvärme skulle täcka nätets hela värmebehov vid utomhustemperaturer över -5°C och cirka 70 procent av det maximala effektbehovet, säger Ulrika Sagebrand.

Resultatet från beräkningarna kommer ligga till grund för beslut i budgetering av de investeringar som kommer krävas för att spillvärmen ska komma ut till fjärrvärmekunderna.

Gällivare Energi går nu vidare med fördjupade studier kring spillvärmen och hur bolaget kan bidra till ett hållbart Gällivare. Visionen är att stå modell för andra städer som vill ta vara på nya restströmmar till följd av den gröna omställningen, i synnerhet de städer som också finns i ett arktiskt klimat.

Källa: FVB

Publicerad 2 maj 2024

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.