SOLVÄRME | 20 jun 2017

Soluppvärmning kan täcka över 80 procent av uppvärmningsbehovet i hushållen i nordiska länderna

Soluppvärmning kan täcka över 80 procent av uppvärmningsbehovet i hushållen i nordiska länderna
Bildtexter: I Helsingfors i Finland, på området Eko-Vik, har sammanlagt nio fastigheter försetts med solvärmesystem med vilka värme produceras för uppvärmning av varmt vatten och i några fall för golvvärme. Bilder: Helen Ab

Enligt forskare vid Aalto-universitetet är det möjligt att med lämpliga solenergisystem producera t.o.m. över 80 procent av energibehovet för uppvärmning av hushållen i Finland.

– Resultatet har beräknats för förhållandena i Finland, men gäller i princip även för Sverige, Norge och på annat håll på samma breddgrad. Visserligen påverkar de lokala förhållandena i någon mån, säger Hassam ur Rehman, som disputerar i ämnet vid Aalto-universitetet.

När priset på uppvärmningsenergi från solen antogs vara konkurrenskraftigt med de uppvärmningsalternativ som används i dag, fick man enligt forskarnas beräkningar 53–81 procent av årsförbrukningen av uppvärmningsenergi i hushållen täckt med förnybar energi, beroende på vilket tekniskt utförande som valdes.

Forskarna beräknade mängden värme man fick ut för användning när energin för uppvärmningen av hushållen samlades med soluppvärmning och insamlad energi lagrades inför kalla perioder. Forskarna prövade i sina beräkningar såväl vattenlagring i ackumulatortankar på markytan, avsedda för kortvarig lagring, som säsongslagring i borrhållslager. Resultaten var beroende av hur värmepumparna samt ackumulatortankarna och borrhålslagren för lagring av värmeenergi användes tillsammans.

Uppvärmningen av byggnader hör till de största koldioxidkällorna i Europa. Inom EU används 40 procent av all energiförbrukning för uppvärmning. 

– Exempelvis i Finland går över 80 procent av energiförbrukningen åt till att värma byggnader och vatten, och behovet ökar hela tiden. Solenergi ger ekonomiskt rationella möjligheter att samla energi för ändamålet och minska koldioxidutsläppen, i synnerhet i södra Finland, där största delen av befolkningen bor”, säger professor Kai Sirén på Aalto-universitetet.

Lägre priser har redan gjort solenergin till ett konkurrenskraftigt alternativ på energimarknaderna även i Norden. I Danmark, till exempel,  har användningen av solenergi i fjärrvärmeproduktionen ökat snabbt.

Sirén anser det vara viktigt med fortsatt forskning i ämnet, vilket förutsätter mätresultat från systemet som har byggts och genomförts i Finland.

– Det är frågan om ett beräkningsresultat, som innehåller osäkerhetsfaktorer, även om valet av indata och simuleringarna har gjorts ytterst noggrant”, påpekar Sirén.

 

Källa: Aalto-universitetet

Publicerad 20 juni 2017

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.