ERFARENHETEN | 23 okt 2019

Solpaneler på tak ger problem med fukt på vind

Solpaneler på tak ger problem med fukt på vind
Foto: Privat

Nu kan vi addera ytterligare negativ konstruktion för vindsklimatet. Det menar Jerker Andersson, Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Solpaneler som monteras på yttertak avskärmar solens instrålande värme, vilken i synnerhet under höst, vinter och vårvinter behövs för viss uppvärmning samt avfuktning av takkonstruktion och vindsutrymme.
Text: Jerker Andersson

Vind – även kallad kallvind – är likt krypgrund att betrakta som riskkonstruktion. Nutida konstruktionsrelaterade orsaker till fuktproblem och mögel är till exempel tilläggsisolering av vindsbjälklag, byte av värmesystem samt byte av takpapp till tätare sådan. Nu kan vi addera ytterligare för vindsklimatet negativ konstruktion. Solpaneler som monteras på yttertak avskärmar solens instrålande värme, vilken i synnerhet under höst, vinter och vårvinter behövs för viss uppvärmning samt avfuktning av takkonstruktion och vindsutrymme.

Den vanligaste monteringen av solpaneler på tak utförs med distans till takbeklädnaden. När solenergi når solpanelerna avgår värme från panelernas fram- och baksida samtidigt som en del av energin omvandlas till elektricitet. Luftkylning och termisk effekt är viktig då solpaneler tappar prestanda om de blir för varma. Avgörande del av solvärmen avskärmas från att nå tak och vind.

Ventilationsspalten under exempelvis takpannor förblir svalare varvid luften där rör sig långsammare. Ångtrycksskillnaden minskar sett till underlagstakets många gånger för höga fuktinnehåll.

Fuktvandring ut via genomsläpplig typ av underlagsduk och takpapp sker inte i samma utsträckning som om solvärmen når fram. Inte heller underlagstaket och själva vindsutrymmet värms upp så som vid fri solinstrålning. Viktig kunskap i sammanhanget är att redan en grads temperatursänkning beroende på utgångsläget kan öka den relativa fuktigheten med upp till 6 procent.

Forskning som 2011 presenterades från Kalifornien, samt andra utförda studier, visar att solpaneler på tak signifikant kan avskärma solvärme från takkonstruktion och hus. I vårt klimat är tak- och vindkonstruktioner i stort behov av spillvärme och solvärme för att kunna vara tillräckligt fuktförlåtande.

Boverket svarar på min förfrågan skickad till dem att det i princip kan vara olagligt att installera solpaneler på tak utan att beakta och undanröja risken för fuktskada och mögelskada:

”… En allmän princip vid ändring av byggnad är att man måste ta hänsyn till bland annat byggnadens förutsättningar. Man får generellt sett inte göra ändringsåtgärder som väsentligt försämrar byggnadens möjligheter att uppfylla övriga tekniska egenskapskrav. Detta skulle strida mot underhållskravet i 8 kap 17 § plan- och bygglagen (2011:900). Jag har också diskuterat frågan med Boverkets fuktsäkerhetsexpert … och vi är överens om att man måste beakta de förhållanden du nämner när man projekterar sitt ändringsarbete att installera solceller.”

Noteras bör också att det i Boverkets byggregler, BBR, är reglerat att fukttillståndet i en konstruktion i regel inte får överskrida 75 procent RF. Detta gäller även kallvind då mögel där kan ha påverkan gällande hygien och hälsa. Solpaneler på tak, såväl vid ändring av byggnad som vid nykonstruktion, kan förorsaka för fuktigt vindsklimat.

Finns lösning på problematiken? Ett alternativ till solpaneler med ventilationsspalt mot yttertaket är takintegrerade paneler. Tråkigt nog betyder även integrationen värmeförluster av ovan nämnda anledningar. Än så länge har jag inte listat ut någon lösning annat än att installera adekvat vindsavfuktare av typen sorptionsavfuktare, vilken klarar att avfukta även i svalare miljöer ned till minusgrader.

En annan tänkbar lösning vore att låta den av solpanelerna utvunna elektriciteten driva värmeanläggning på vinden. Det känns dock lite konstigt att av energibesparingssyfte indirekt skapa ett problem som sedan måste åtgärdas genom att äta upp väsentliga delar av den tänkta besparingen.

Oavsett om man installerar solpaneler eller inte är det viktigt att utföra regelbunden egenkontroll av husets vind. Okulär inspektion är jämte fuktmätning bra metoder. Det finns insticksmätare, så kallade fuktkvotsmätare, samt trådlös hygrometer att tillgå. Vid fuktkvotsmätningen bör inte värdet 17 procent överskridas. Den relativa fuktigheten som anges via hygrometern bör inte överskrida 75 procent. 

Tänk på att fuktmäta vid vindens köldbryggor, det vill säga de kallare ställena på vinden. Där är det i regel fuktigare. Vänta inte för länge med åtgärder då möglet snabbt är framme då det blir för fuktigt.

Publicerad 23 oktober 2019

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.