energi | 28 okt 2022

Solkraft ökade rejält – vindkraft minskade

Energimyndigheten har nu presenterat den officiella statistiken för el och fjärrvärme 2021. Den visar en kraftig ökning för solkraft, 45,9 procent jämfört med 2020. Förutom solkraft producerades en betydande del mer konventionell värmekraft under 2021 jämfört med ett år tidigare. Vindkraften minskade däremot.

Solkraft ökade rejält – vindkraft minskade
enligt statistik från Energimyndigheten. Foto: Jonathan Hjort

Den totala elproduktionen inom landet under 2021 uppgick till 168,6 TWh vilket är en ökning med 4,8 procent jämfört mot 2020. Sett över året producerades det mer el inom landet än vad som konsumerades och elkraftutbytet med utlandet gav ett överskott på 25,6 TWh, vilket är marginellt högre än under 2020.

Under 2021 såg elproduktionen ut som följande jämfört med 2020 för de olika kraftslagen:

  • Vattenkraften ökade med 2,1 procent till 73,4 TWh
  • Kärnkraften ökade med 7,9 procent till 51,0 TWh
  • Vindkraften minskade med 1,5 procent till 27,1 TWh
  • Konventionell värmekraft ökade med 18,5 procent till 15,6 TWh
  • Solkraften ökade med 45,6 procent till 1,5 TWh

Under 2021 uppgick elanvändningen inom landet (exklusive förluster) till 130,8 TWh, vilket innebär en ökning av elanvändningen på 4,5 procent jämfört med 2020. Sett till de större användningssektorerna var elanvändningen inom industrisektorn oförändrad 2021 jämfört med 2020. Under 2021 använde sektorn 46,3 TWh, vilket motsvarade lite mer än en tredjedel av elanvändningen i Sverige.

Användningen inom hushållssektorn (permanenta bostäder) ökade med 11,2 procent till 34,6 TWh, vilket kan förklaras med kall väderlek under vintern (även fjärrvärmeleveranserna ökade tvåsiffigt). Användningen inom sektorn motsvarade cirka en fjärdedel av elanvändningen i Sverige.

Den totala bränslebaserade produktionen av fjärrvärme (exkl. rökgaskondens) ökade år 2021 med 18,2 procent till 45,4 TWh. Tillsammans med produktion i elpannor och värmepumpar samt rökgaskondensering uppgick den totala värmeproduktionen till 56,5 TWh, vilket är 15 procent mer än under 2021.

Totala leveranser av fjärrvärme uppgick till 53,3 TWh, vilket är en ökning med 15,3 procent. Att fjärrvärmeproduktionen samt användningen ökat under 2021 beror på den kalla vintern.

Källa: Energimyndigheten

Publicerad 28 oktober 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.