Solbröderna är fulla av energi

I varsin villa i Mölndal bygger bröderna Edvardsson framtidens energilösningar. Målet är att bli självförsörjande på förnybar energi – och visa allmänheten hur tekniken fungerar.

Energiteknik och installationer är ett närmast outtömligt diskussionsämne hemma hos tvillingbröderna Göran och Christer Edvardsson. Brödernas villor, som ligger femhundra meter från varandra i Helenevik i Mölndal, fungerar som ett slags experimentverkstäder och visningshus för egenproducerad energi.
– Vi har valt att helt och hållet satsa på förnybara energikällor eftersom vi är övertygade om att det tillhör framtiden och att det gagnar allas vår miljö.

Göran och Christer Edvardsson är båda pensionerade ingenjörer med bakgrund inom maskinteknik. De byggde redan på 1980-talet egna solfångare för uppvärmning av varmvatten.
– Det var i princip vanliga värmelement, målade i svart, som monterades invid huset och blev brännheta så fort solen lyste. Sedan dess har tekniken uppgraderats och i dag använder vi tredje generationens solfångare som är betydligt effektivare. 

Olika lösningar
Bröderna ägnar numera nästan all tid – och energi – åt att testa och utveckla sina idéer i hemmen.
– Vi samarbetar och har ett gemensamt mål, men vi är också lite grann som konkurrenter. Ingen vill vara sämre än den andre, säger de båda med ett samstämmigt leende.

De har satsat på likartade energilösningar, men installationerna skiljer sig något åt beroende på förutsättningarna i respektive villa.
– Jag har täckt hela mitt tak med solcellspaneler, sammanlagt 84 kvadratmeter, och har installerat en vindturbin på bergskullen bakom huset, berättar Göran Edvardsson.
– Jag har istället valt att placera solcellerna på ställningar invid mitt hus, 75 kvadratmeter. Jag har ingen vindsnurra men däremot en luftsolfångare till uterummet, vilket inte Göran har, säger Christer Edvardsson.

Solcellerna och vindsnurran levererar el som via Mölndal Energi matas ut på elnätet. Bröderna har förhandlat fram ett gynnsamt avtal med elhandelsbolaget Kraft & Kultur om försäljning av den egenproducerade elen. Elproduktionen mäts och registreras på webben med stapeldiagram så att bröderna får full överblick över resultatet, såväl dag för dag som under längre perioder.
– Våra solkraftanläggningar levererar vardera omkring 7 000 till 8 000 kilowattimmar om året, något mer hos Göran eftersom han har lite större anläggning, men hans hushåll har också lite högre elkonsumtion, säger Christer Edvardsson.

Stor investering
Fjolåret 2011 var relativt solfattigt, konstaterar bröderna, men ändå blev det ett plusresultat jämfört med användningen av hushållsel. Samtidigt lär det dröja många år innan anläggningarna som helhet går med plus. Brödernas investeringar uppgår till närmare 600 000 kronor sammanlagt, varav ungefär halva summan återbetalats i olika former av stöd.
– Det statliga bidraget för solceller underlättar visserligen investeringen så att utfallet kan bli lönsamt inom rimlig tid. Men principiellt är vi motståndare till den här typen av kortsiktiga stödåtgärder. Det vore bättre att skapa en debiteringsform som lönar sig och även sätta mer press på elbolagen att ge bättre ersättning för egenproducerad el.

När det gäller uppvärmning har bröderna valt närmast identiska lösningar. Båda kombinerar vattenburna solfångare med en pelletsanläggning och en kompletterande luft-/vattenvärmepump.
– Vi har valt en kombinationslösning som är något överdimensionerad, men samtidigt avsedd för att ge optimalt värmeutbyte under rätt förhållanden och med så liten arbetsinsats som möjligt.
– Det innebär att solvärmen dominerar under sommarhalvåret, medan värmepumpen går in som komplement när utetemperaturen sjunker. Pelletsanläggningen används under vintern, när det är riktigt kallt och då värmepumpen inte ger lika bra utbyte.

Att kombinera olika energislag och använda det som för stunden är mest kostnadseffektivt är en strategi som bröderna testat. Samtidigt är de medvetna om att injustering av ett värmesystem kräver tid och intresse hos den enskilde husägaren.
– Tyvärr är det svårt att hitta installatörer som kan samordna och optimera ett system med flera olika energislag, i synnerhet i en äldre villa där man inte känner till de specifika förutsättningarna.

Många studiebesök
Bröderna Edvardsson kan sägas gå i bräschen för en gräsrotsrörelse av husägare som vill bli egna energiproducenter. Deras iögonfallande investeringar och smittande engagemang har fått både fackfolk, myndighetsrepresentanter och vanliga villaägare att boka in en husvisit.
– Vi vill visa vad som är möjligt att göra med den teknik som finns i dag och har inget emot att bjussa på våra kunskaper. Ju fler som vill göra en insats för miljön desto bättre, säger Göran och Christer Edvardsson.

Text Lars Bärtås, Energi & Miljö nr 6/7 2012 sid 36-37

 • Energifakta för Görans villa
  El:
  Solceller, 84 kvm, installerat 2009. Beräknad besparing: cirka 8 000 kWh/år.
  Vindkraft, EnergyBall, V100. Beräknad besparing: cirka 500 kWh/år.
  Värme: Solfångare, K2 system, 11 kvm, installerat 2008. Beräknad besparing: cirka 6 000 kWh/år.
  Pelletsanläggning, bestående av pelletsbrännare, styrenhet och pelletsförråd.
  Värmepump (luft/vatten), värmeeffekt 7 kW (vid utetemp +7 grader C och +45 grader C).
 • Energifakta för Christers villa
  El:
  Solceller, 75 kvm, installerat 2009. Beräknad besparing: cirka 7 000 kWh/år.
  Värme: Solfångare, K2 system, 11 kvm, installerat 2008 med två ackumulatortankar. Beräknad besparing: cirka 6 000 kWh/år.
  Pelletsanläggning, bestående av pelletsbrännare, styrenhet och pelletsförråd.
  Värmepump (luft/vatten), värmeeffekt 7 kW (vid utetemp +7 grader C och +45 grader C).
  Luftsolfångare, Solarventi, SV14 för ventilation av uterum.
Publicerad 18 juni 2012

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.