SVANENCERTIFIERING | 13 mar 2015

Solallén i Växjö får miljöcertifiering

Skanskas nybyggda bostadsrättsradhus Solallén i Vikaholm, söder om Växjö, har fått Svanencertifiering. Solallén är landets första radhuskvarter som byggts enligt Netto Nollenergi, vilket innebär att husen genererar lika mycket el som de förbrukar under ett år.

Solallén består av 21 bostadsrättsradhus i Vikaholm. Husen är nu färdigbyggda och det var inflyttning i den sista etappen var i förra veckan. Genom solceller på taken produceras miljövänlig el och med bergvärme kan uppvärmningskostnaderna hållas nere. Husen är utrustade med pumpar som även kan leverera kylning till husen under varma sommardagar. Målsättningen är att husen ska producera mer el än vad som behövs för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel. Överskottsel under sommarhalvåret kan säljas på energimarknaden.

– Vi är väldigt glada över Svanencertifieringen som innebär en kvalitetsstämpel och ett kvitto på att vi håller vad vi utlovat. För oss som strävar efter att vara ledande inom grönt byggande är det spännande att vara först ut med denna miljö- och energisatsning som rimmar väl med Växjös strävan att vara Europas grönaste stad, säger Susanne Wettergren, projektutvecklare, Skanska Sverige AB.

För att nå Svanenmärkning ska ett antal krav uppfyllas. Husen måste kännetecknas av låg energianvändning, god isolering och effektiva ventilationssystem. Byggprodukter och kemiska produkter ska kontrolleras så att de innehåller minimalt med miljöfarliga och hälsoskadliga ämnen. Det ställs också krav på god innemiljö för att husen ska vara hälsosamma att bo i. Det ska finnas en genomtänkt drifts- och underhållsplan för att behålla de goda egenskaperna under lång tid. Dessutom ställer Svanen krav på byggprocessen, till exempel att fukt och byggavfall tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

– Hela byggprocessen har präglats av grönt tänkande med bra framförhållning vid val av material. Genom utbildningar och arbetsgrupper har vi skapat förståelse för målet och med löpande kommunikation och avstämningar har vi nått ett engagemang som har varit avgörande för att nå det goda slutresultatet, säger Lina Schlegel, produktionsingenjör, Skanska Sverige AB.

Källa: Skanska

Publicerad 13 mars 2015

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.