Elproduktion | 9 feb 2023

Södras elöverskott kan försörja 80 000 småhus

Under 2022 producerade Södra 1913 GWh el i verksamheten, vilket motsvarar drygt 130 procent av koncernens årliga elbehov. Överskottet motsvarar 80 000 småhus totala årsförbrukning av hushållsel.

Södras elöverskott kan försörja 80 000 småhus
Under 2022 producerade Södra Cell Värö 822 GWh. Foto: Per Pixel Petersson

En stor del av Södras totala elproduktion kommer från Södra Cells massabruk. Elen från de tre massabruken produceras främst genom att ta vara på energin som finns i svartluten, vilket är en restprodukt från massatillverkningen. Ur energin produceras ånga som driver turbiner, vilka i sin tur producerar el. Detta är en viktig del i Södras egen energiförsörjning och bidrag till lokalsamhället.

– Vår produktion kräver mycket energi och effektivt resursnyttjande är centralt för oss. Vi har länge fokuserat på energiinvesteringar i massabruken, vilket lett till att vi i dag har en situation där vi producerar mer energi än vi gör av med. Det ger oss tre stora fördelar: Våra medlemmar får större valuta för sin skogsråvara, vi är robusta i produktionen och stöttar samtidigt närområdet med kontinuerlig grön eltillförsel. Detta arbete kommer vi fortsätta utveckla framåt, säger Henrik Brodin.

Under 2022 producerade Södra Cell Värö 822 GWh och Södra Cell Mönsterås 721 GWh, medan Södra Cell Mörrum stod för drygt 342 GWh. Från massabruken levererades också fjärrvärme från överskottsvärme direkt till Varberg, Karlshamn och Mönsterås. Även från sågverken i Kinda och Hamina levererades fjärrvärme. Totalt levererades 418 GWh fjärrvärme. Därtill levererade Södra närmare 4000 GWh fasta biobränslen till kraftvärmeverk runt om i södra Sverige, som där producerade ytterligare el och värme.

– Det är glädjande att vi fortsätter visa upp starka siffror för elproduktionen och skapar mer värde av Södras medlemmars skogsråvara. Produktionen spelar en viktig roll för stabiliteten i vår egen verksamhet, men elöverskottet innebär också extra grön eltillförsel till samhällena nära Södras massabruk. Det har varit extra viktigt under det senaste året, som präglats av en ansträngd energisituation, säger Henrik Brodin, energichef på Södra.

Källa: Södra

Publicerad 9 februari 2023

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.