Juridikfrågan | 1 mar

JURIDIKFRÅGAN: Snöröjning eller inte – inte helt lätt fråga

Den trogna läsaren av denna frågespalt kanske känner igen rubriken. För tre år sedan skrev Krister Lindgren nämligen om snöröjning; även 2021 var tydligen en ovanligt snörik vinter. I skrivande stund kanske den mesta snön i år har smält bort i varje fall i Sveriges södra hälft. Men längre norrut är snötäcket alltjämt djupt. Frågan den här gången är: Vem ansvarar för snöröjningen?

JURIDIKFRÅGAN: Snöröjning eller inte – inte helt lätt fråga
Krister Lindgren är advokat och partner på Hellström Advokatbyrå.

SVAR: Frågan har inte ett helt givet svar – och det kanske finns de som anser annorlunda – men utgångspunkten är huvudregeln om att entreprenören måste anskaffa allt som behövs för att utföra sina entreprenadarbeten och utföra de allmänna arbeten inom arbetsområdet som krävs, om inget annat föreskrivs.

Anledningen till att snöröjning åter kommer upp i spalten beror på att jag nyligen fick en fråga om detta av en klient som utfört entreprenadarbeten i en stad norröver. Entreprenaden, som var en totalentreprenad med ABT 06 som tillämpliga allmänna bestämmelser, bestod bland annat av att färdigställa en stor markyta för uppställning av lastbilar. Entreprenaden var bestämd att vara färdigställd för slutbesiktning i januari.

Just denna vinter hade det snöat kraftigt på orten och någon vecka innan det skulle vara klart kunde konstateras att den stora asfaltyta som skulle besiktigas var rejält snötäckt och på vissa platser hade entreprenören skottat upp enorma högar av snö. Högar som begränsade användandet av ytorna. Fråga uppkom om entreprenören var skyldig att på egen bekostnad bortforsla snön inför avlämnandet eller om entreprenören kunde kräva ersättning av beställaren för detta.

Fråga uppkom om entreprenören var skyldig att bortforsla snön inför avlämnandet

Det ska i sammanhanget nämnas att entreprenaden i de delar som avsåg markytorna sedan länge var klara och det fanns inget behov av snöröjning för att genomföra entreprenadarbetena. Det ska också tilläggas att det inte fanns någon särskild reglering om snöröjning i parternas kontrakt eller i några administrativa föreskrifter för entreprenaden.

Eftersom jag utgick ifrån huvudregeln här ovan blev mitt svar kort och gott att snöröjning kan inbegripas, för enligt min bedömning hade entreprenören i detta fall en skyldighet att bortforsla snön. Av det enkla skälet att snöhögarna delvis begränsade beställarens möjlighet att använda det färdiga resultatet till tänkt ändamål.

Därmed skulle entreprenaden inte vara färdigställd i tid med snöhögarna på plats. En situation som i så fall skulle kunna föranleda försening med vitessanktion. Något regelrätt hinder, till exempel osedvanligt mycket nederbörd av snö på byggnadsorten var det inte fråga om eftersom entreprenaden i sig inte påverkades. Markytan under var asfalterad och klar. Det hade möjligen varit skillnad om snöhögarna legat på en markyta som inte haft någon särskild betydelse och därför inte påverkat möjligheten att använda ytan som tänkt.

Fakta

Kom ihåg

  • Huvudregeln är att entreprenören måste anskaffa allt som behövs för att utföra sina entreprenadarbeten
  • Snöröjning kan alltså inbegripas
  • En kompletterande besiktning utgör inte något hinder för att entreprenaden ändå kan godkännas i sin helhet vid slutbesiktningen

Men det ska också sägas att möjligheten att besiktiga ytan påverkades av snön och det kan därför i sådana situationer bli fråga om att den snötäckta ytan utan stora snöhögar får undantas vid slutbesiktningen och istället genom en kompletterande besiktning kontrolleras när årstiden gör det möjligt. En sådan kompletterande besiktning utgör inte något hinder för att entreprenaden ändå kan godkännas i sin helhet vid slutbesiktningen. Men det är en annan fråga som vi kanske får anledning att återkomma till.

Text: Krister Lindgren, advokat och partner på Hellström advokatbyrå.

Publicerad 1 mars 2024

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.