Prognos | 20 okt 2022

Snabb försämring på bostadsmarknaden

Förutsättningarna på bostadsmarknaden har snabbt försämrats under 2022. Bostadsbyggandet minskar markant, enligt en reviderad byggprognos som presenteras av Boverket idag.

Snabb försämring på bostadsmarknaden
Det ser inte ljust ut på bostadsmarknaden just nu enligt Boverket. Men det finns hopp om en vändning 2024. Foto: Pixabay

I år lämnas enligt prognosen startbesked för påbörjande av 60 000 bostäder, varav 57 000 genom nybyggnad. Det är 14 procent färre än toppåret 2021. Under 2023 är bedömningen att cirka 45 000 bostäder påbörjas, en minskning med 25 procent jämfört med 2022.

– Antalet påbörjade bostadsrätter kan enligt prognosen nästan komma att halveras från 2021 till 2023 och in på 2024. Även byggandet av hyresrätter kan komma att minska betydligt, kommenterar Hans-Åke Palmgren, nationalekonom och analytiker på Boverket.

Nivån och takten på inbromsningen är dock svårbedömd, i synnerhet för 2023. I ett positivt scenario kan byggtakten bli tydligt högre än i Boverkets prognos, men det kan inte uteslutas att byggandet de närmaste åren faller ner mot 35 000 påbörjade bostäder.

– På sikt ser vi möjligheter till en viss vändning uppåt av byggtakten. Ett förväntat starkare konjunkturläge 2024 med markant stigande realinkomster och något fallande byggpriser kan bidra till utvecklingen. En minskad osäkerhet kring boendeutgifternas utveckling, inte minst vad gäller energi, kan möjligen stärka bostadsmarknaden något redan på kort sikt säger Hans-Åke Palmgren.

Källa: Boverket

Publicerad 20 oktober 2022

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.