DEBATT | 24 okt 2018

Smart spiskåpa ger bättre luft trots lägre energibehov

Smart spiskåpa ger bättre luft trots lägre energibehov
Foto: Privat Text: David Södergren

Genom behovsstyrd ventilation styrs behovet av ventilation av koldioxidhalten i luften. Köket har vanligen behov av mycket luft på grund av hög personaktivitet, varför stora delar av ventilationsflödet med fördel kan sugas ut genom spiskåpan. Det är något att sträva efter, menar David Södergren, och slår ett slag för den ”smarta spiskåpan”.

Spiskåpan har varit föremål för en betydelsefull nykonstruktion. Den provas nu under praktiska förhållanden i KTH:s nya laboratorie lokaler med beteckningen ”Live in Lab” inom avdelningen för Energiteknik. Principen för att uppnå den effektivare avskiljningen är att kyla matlagningsångorna före filtret så att de övergår från gasfas till flytande eller fast fas. I detta tillstånd kan de sedan avskiljas i effektiva luftfilter till så låg nivå att regenerativa (roterande) värmeåtervinnare kan användas. Den höga värmeåtervinningsgraden kan minska energianvändningen för uppvärmning av ventilationsluft med ytterligare cirka 25 procent jämfört med besparingen med rekuperativa plattvärmeväxlare. Behovsstyrd ventilation är en praktisk teknik som presenterades på 1980-talet av Statens råd för byggnadsforskning (BFR) i ett forskningsprojekt gemensamt med den finska motsvarigheten VTT. Ventilationsbehovet styrs i detta fall av koldioxidhalten i luften.

I en stor lägenhet kan personerna tillfälligt vistas på många håll men det totala luftflödet behöver inte vara större för att personerna är utspridda. Luftflödet ska därför vara anpassat till antalet personer som vistas i lägenheten och kan vara styrt av koldioxidhalten i den luft som sugs ut. Styrning av luftflödet genom lägenheten via springor och öppna dörrar får naturligtvis anpassas till planlösningen men det är ofta lämpligt att ventilationsluften tillförs i sovrum och att den därifrån får strömma genom andra rum innan den sugs ut. Utsugningspunkterna kan vanligen begränsas till badrum och kök. I badrum fordras 15 l/s för att rummet ska vara avfuktat (helt torrt) någon stund under varje dygn. Köket har vanligen behov av mycket luft på grund av hög personaktivitet, varför resten av ventilationsflödet med fördel kan sugas ut genom spiskåpan. På detta sätt fordras endast två utsugningspunkter vilket, håller nere installationskostnaden och utrymmesbehovet för kanaler.

Fördelar med det nya utförandet av ventilationsutrustningen:
1) Tilluftsdon behövs endast i sovrum och kan vara av enkelt utförande. Detta betyder lägre installationskostnad och mindre utrymme för kanaler.
2) Frånluft endast från badrum och kök vilket betyder färre frånluftsdon och förenklad kanaldragning. Fettavlagring i imkanalen undviks vilket ger enklare skötsel och minskad brandrisk.
3) Med en effektiv avskiljning av os och fett redan i spiskåpan blir underhållet enklare. Frånluftskanalerna från flera lägenheter kan utan olägenhet dras samman till ett gemensamt fläktrum för FTX-ventilation placerat på vinden. Detta underlättar luftintag på hög nivå där uteluftens innehåll av vägdamm och bilavgaser (kväve- och koloxider) är lägre.
4) En effektiv avskiljning av os och fett i spiskåpan betyder att regenerativa (roterande) värmeåtervinnare kan användas. De har hittills varit billigare, lättare och mindre utrymmeskrävande än de rekuperativa plattvärmeväxlarna. De roterande växlarna har betydligt högre verkningsgrad än plattvärmeväxlarna vilket innebär att luftflödet kan höjas utan att energianvändningen ökar. Med bibehållet luftflöde kan energibehovet minskas. Risken för avstängning med anledning av isbildning i värmeväxlaren minskar. Avlagringar av fett och damm på grund av kondensation på ytor i växlarna undviks.
5) Med tilluft i sovrum undviks störande drag av sval tilluft från tilluftsdon i arbetsrum och allrum. Värmeisoleringen med sängkläder (klovärde 2) är dubbelt så god som för gångkläder (klovärde 1).
6) Sval tilluft i sovrum ger lägre temperatur där, vilket är till fördel för sömnen.
7) Luftströmmen genom lägenheten går alltid mot köket och begränsar risken för störande matos i lägenheten.
8) Spiskåpan ska vara utförd så att den är lätt att göras ren. Fettfiltren ska vara lätta att ta ut. Matfettet behöver inte sköljas bort med avloppsvatten utan kan samlas upp och läggas i soppåse. Risken för ansamling av fett ikanaler begränsas. Brandrisken reduceras.

Publicerad 24 oktober 2018

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.