Stora Inneklimatpriset | 17 maj 2022

Smart FTX-ventilation ger bättre inneklimat

Genom att i samband med tilläggsisolering bland annat montera kanaler för ny FTX-ventilation på husens ytterfasader kan ventilationen förbättras samtidigt som energianvändningen minskas.
Nu har metoden belönats med Stora inneklimatpriset.
– Jätteroligt, säger Smartfronts vd Stefan Forsberg och uppfinnaren Didrik Aurenius.

Smart FTX-ventilation ger bättre inneklimat
Stefan Forsberg är vd för Smartfront. Didrik Aurenius, med mycket lång och omfattande erfarenhet av ventilationsbranschen, kom på den prisvinnande idén för drygt tio år sedan.

Enligt juryns motivering bygger metoden ”på en innovativ kombination av beprövade produkter och nytänkande med sinnrika detaljlösningar” och har bland annat ”förutsättningar att bidra till effektiv renovering av miljonprogrammets flerbostadshus, med betydande förbättringar av inomhusklimat och energi­effektivitet”.

Smartfronts renoveringsmetod har, enligt juryn för Stora inneklimatpriset, ”förutsättningar att bidra till effektiv renovering av miljonprogrammets flerbostadshus”.

Just nu används metoden bland annat vid renovering av en bostadsrättsförenings fas­tigheter i Linköping med totalt 98 lägenheter samt ett flertal butikslokaler.

Stefan Forsberg, som är vd för Smartfront, som är en del av det börsnoterade bolaget Fasadgruppen som sysslar med det som namnet antyder, säger:

– Vi håller på med liknande renoveringsprojekt i Umeå, Stockholm, Göteborg och Katrineholm. Många av projekten har varit åt HSB och Riksbyggen. Målgruppen är i huvudsak hus från 1950- och 60-talen.

Vi har arbetat med den här metoden i ungefär tio år och använt den på cirka 70 fastigheter

 Stefan Forsberg, Smartfront

– Det är många fastigheter som är i behov av fasadrenoveringar och energibesparingsåtgärder, vilket är det som utlöser en sådan här lösning. Att även installera smartare ventilation innebär ofta en förhållandevis liten merkostnad, men kan ha stor effekt på bland annat energianvändningen. Återbetalningstiden på ventilationen brukar ligga på åtta till tolv år.

Den patenterade metod som företaget använder sig av kan förenklat beskrivas i sex punkter:

  • Byggnad behöver fasadrenoveras och tilläggsisoleras
  • Tilläggsisolering läggs utanpå byggnaden
  • Montering av FTX-aggregat på vinden som isoleras
  • Ventilationskanaler läggs i spår inne i isoleringen
  • Luften tillförs i tilluftsdon i sov- och vardagsrum
  • För frånluft används befintliga kanaler från exempelvis kök och badrum

– När isoleringen och ventilationskanalerna är på plats sätter vi på ytskiktet som till exempel kan vara puts, fasad­skivor eller skuret tegel. Oftast byter vi fönster, men inte alltid, berättar Stefan Forsberg.

I samband med tilläggs­isolering monteras nya kanaler för FTX-ventilation på husets ytterfasader.

– För att slippa få djupa smygar på utsidan flyttas fönstren i allmänhet ut cirka 20 centimeter vilket innebär djupare smygar på insidan.
Montering sker från utsidan med hjälp av speciella fönstermonterings-
ramar.

– Att få fönstersmygar på insidan brukar vara väldigt uppskattat av de boende.

– I en del projekt har vi behållit fönstren som de är. Valet av metod beror bland annat på hur bra fönstren är. Det är svårt att ekonomiskt räkna hem ett byte av ganska nya och bra fönster.

Ni gör alltså det som England brukade hånas för – installerar rören på utsidan av huset?

– Ja, men med den avgörande skillnaden att vi bygger in kanalerna. Vår metod sänker energianvändningen – köpt energi – med mer än 60 procent.

Dessutom blir inneluften renare för de boende, förutom att de får en tystare miljö.

Ventilationskanalerna läggs i spår inne i isoleringen.

– I de projekt som vi arbetar med nu installerar vi digitala mätare som mäter frånluften för att kontrollera att det inte är för höga temperaturer i husen. Syftet är att hjälpa fastighetsägaren att hålla nere värmekurvan.

Didrik Aurenius, civilingenjör med egen verksamhet och med mycket lång och omfattande erfarenhet av ventilationsbranschen, berättar att han kom på den prisvinnande idén för drygt tio år sedan.

För att slippa djupa smygar på utsidan flyttas fönstren ut cirka 20 centimeter. Montering sker från utsidan med hjälp av fönstermonteringsramar.

– För att minska energianvändningen i äldre fastigheter räcker det ofta inte att bara tilläggsisolera. Man måste också göra något åt ventilationen. Samtidigt kan det vara besvärligt att göra just det när det är frågan om lägenheter som människor bor i. Förutom att det kan handla om ganska stora och störande ingrepp om det ska dras ny ventilation inne i lägenheter, är det ofta svårt att få tag på ersättningslägenheter till de boende.

– Genom att göra i princip hela arbetet från utsidan, förutom några mindre installationer, störs de boende i betydligt mindre utsträckning och kan bo kvar.

Text: Mikael Bergling

Publicerad 17 maj 2022

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.