Säfflelax | 14 feb 2023

Skyddat hav på land för lax i Säffle

Det tar ungefär 22 månader för en odlad lax att växa från ägg till fullvuxen storlek. Inom den tiden genomgår fisken olika livsstadier, var och en med specifika krav. Målet för matteknologiföretaget Reocean i Säffle är att producera cirka 10 000 ton lax årligen. Tillsammans med Schneider Electric ska nu företaget utveckla en resurseffektiv och cirkulär laxodling i Sverige.

Skyddat hav på land för lax i Säffle
Målet för Reocean i Säffle är att producera cirka 10 000 ton lax årligen. Tillsammans med Schneider Electric ska företaget utveckla en resurseffektiv och cirkulär laxodling i Sverige. Bild: Schneider

Om tre år ska en av fem laxar som konsumeras i Sverige komma från Säffle. Det är i alla fall tanken. Det innebär i så fall att Reocean blir en betydande lokal arbetsgivare i Säffle med över 100 anställda, och företaget kommer även att skapa många indirekta lokala jobb.

Matteknologin tar hela tiden nya steg framåt. I marknadsföringen beskrivs Säffle­företaget som ”ett revolutionerande foodtechföretag inom landbaserad laxodling”. Genom en åtta fotbollsplaner stor anläggning ska man genom förnybar energi skapa en hållbar produktion. Till exempel ska 99,99 procent av allt vatten som används återanvändas i slutna system.

Morten Malle, vd på Reocean. Foto: Reocean

Innan avloppsvattnet lämnar anläggningen kommer det att gå igenom det egna avlopps­reningsverket. För att säkerställa vattenkvaliteten och minimal användning av naturliga sötvattenkällor behandlas vattnet internt, och kommer alltså att ha en recirkulationsgrad på nästan hundra procent. För detta används teknologin från RAS Zero Water Concept (ZWC).

Bygget startade under senare delen av 2022, pågår i skrivande stund och ska vara klart 2025. De första produkterna är tänkta att lanseras på marknaden i slutet av 2025. Enligt Reocean kommer fodret till laxarna att vara säkrat med spårbara ingredienser med höga näringsvärden för bästa djurvälfärd.

Fiskens hälsa och välfärd är av högsta prioritet. Man arbetar i ett helt slutet system med möjlighet och skyldighet att säkerställa optimala levnadsförhållanden och utmärkt vattenkvalitet för fisken. Eftersom laxarna växer till sig i detta slutna system kan man övervaka fisken och dess hälsa och välfärd 365 dagar om året.

Och det är här den digitala partnern kommer in i bilden.

– Vi har en tydlig ambition om att vår produktion ska göra ett minimalt klimatavtryck. Därför är det naturligt att vi samarbetar med experter som kan stödja oss i att uppnå dessa mål. Schneider Electric är det självklara valet för oss när det gäller energioptimering och systemövergripande lösningar, säger Morten Malle, vd på Reocean.

Fakta

Reocean

  • Reoceans mål är att odla lax som är bra för miljön och för människors hälsa
  • Detta görs genom att bygga en storskalig laxodling mitt i Sverige
  • Företaget gör det omöjliga möjligt – ett hav på land
  • Laxen kommer att födas upp i slutna system – utan bekämpningsmedel, mikroplaster och antibiotika
  • Fisken har många hälsofördelar, såsom höga halter av omega-3-fettsyror
  • Hårdvara och mjukvara från Schneider Electric garanterar övervakning och analys av produktionsdata, operativa processer och system i all utrustning i realtid

Källa: Reocean

Samarbetspartnern presenteras som ett företag som ”vill vara din digitala partner för ökad hållbarhet och effektivitet”. I det här fallet innebär det att partnerskapet kommer att snabba på produktionen av lokal och hållbar lax i Säffle, producerad i denna holistiska produktions- och förädlingsanläggning.

Reocean kommer att använda hårdvara och mjukvara i alla tillämpningsområden på laxodlingen. De båda företagen är eniga om att detta kommer att driva på den digitala och hållbara transformationen inom laxindustrin. Samarbetet gör det enklare att producera lokal, hållbar lax i en koldioxidneutral produktions- och bearbetningsanläggning.

I partnerskapet ska man dra nytta av gemensamma styrkor inom hållbara och intelligenta produktionsanläggningar, med fokus på energi- och resurseffektivitet. Specifikt kommer Schneider Electric att hjälpa till med konkreta handlingsplaner för klimatstrategi och mål. Exempelvis genom att tydliggöra företagets utsläpp av växthusgaser från produktion, värdekedja, inköpt energi och växthusgas­utsläpp.

Genom hårdvara och mjukvara kommer man att kunna
övervaka och analysera produktionsdata, operativa processer och system i all utrustning i realtid. På så sätt kan Reocean satsa på det man är bra på, exempelvis att underhåll sker vid rätt tillfälle, resurseffektivitet, process­optimering och mätning av koldioxidpåverkan från varje enskild producerad lax.

Bygget av detta hav på land ska vara klart om två år, och för Reocean och Schneider Electric är det viktigt att bygga en helt cirkulär ekonomi och en holistisk produktionsanläggning för att lösa de globala klimatutmaningarna.

Publicerad 14 februari 2023

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.