Värmebölja | 3 jul 2023

Skugga lösningen för varma förskolegårdar

Antalet dagar med hög värmebelastning i utomhusmiljöerna för barn i förskolan förväntas fördubblas i framtiden. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet som konstaterar att lösningen är skugga från träd.

Skugga lösningen för varma förskolegårdar
Barn på förskolor kommer utsättas för högre värmebelastning i framtiden i utomhusmiljöerna. Därför är tillgång till skuggan från träd av största vikt konstaterar forskare. Foto: Shutterstock

– I nuvarande klimat har vi ungefär tio dagar per år där barnen på förskolegårdar med liten tillgång till skugga riskerar att påverkas negativt av varmt väder från tidig förmiddag och en bit in på eftermiddagen. Resultatet av vår studie visar att sådana dagar förväntas öka i framtiden med ett par dagar upp till en fördubbling mot slutet av århundradet, säger Nils Wallenberg, forskare vid Göteborgs universitet.

I studien framkommer att många förskolegårdar saknar tillräckligt med skugga där barnen faktiskt befinner sig, till exempel vid sandlådor, gungställningar och lekborgar. Eftersom barn har en sämre förmåga än vuxna att reglera kroppstemperaturen vid värme är detta ett problem.

– Det är också viktigt att komma ihåg att de flesta förskolegårdar är inhägnade. Barnen kan inte ta sig till skugga som eventuellt finns utanför förskolegården, säger Nils Wallenberg.

Värmestress behöver inte vara ett problem, varken nu eller i framtiden

I tidigare studier har han tillsammans med forskarkollegor i Stadsklimatgruppen undersökt värmestress vid förskolegårdar i Göteborg. Nu har även beräkningar gjorts på framtida värmebelastning vid ytterligare förskolegårdar i städerna Malmö, Göteborg, Stockholm, Östersund och Luleå. I studien görs prognoser för värmeutveckling i ett framtida klimat med hjälp av klimatdata.

Forskarna har också undersökt hur varmt väder i städerna påverkar förskolebarns välbefinnande i deras utomhusmiljö.

– Små barn är en riskgrupp när det blir varmt och saknas skugga. Om anpassningar görs på förskolorna och skuggande träd planteras på rätt platser behöver varmare städer inte bli ett problem för barn på förskolor, säger Nils Wallenberg.

Han rekommenderar anpassningar i form av stora lövträd som blockerar solinstrålningen på platserna där barnen befinner sig oftast. En annan rekommendation är att se till att de förskolegårdar som har öppet på sommaren har god tillgång till skugga.

– Värmestress behöver inte vara ett problem, varken nu eller i framtiden, men det förutsäger att det finns skugga, säger Nils Wallenberg.

I studien har forskarna gjort intervjuer med förskolepedagoger och kan konstatera att barnen om inte har tillgång skugga i så stor blir mer trötta, okoncentrerade, ledsna och uttorkade. I extremfall är de nära att svimma. Detta upptar både tid och kraft för personalen.

– Vi ser också tendenser till negativ påverkan på barnens fysiska aktivitet på förskolegårdar vid varmt väder. Barnen rör sig då kortare sträckor och försöker undvika solbelysta platser på gården, säger Nils Wallenberg.

Källa: Göteborgs universitet

Publicerad 3 juli 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.