Skidbacke inomhus en klimatutmaning

Lindvallen kan få den första inomhusskidbacken i Sverige. Men det är en utmaning att klara klimat och energiförsörjning året runt i en inomhusbacke.

Lindvallen i Sälen kan bli platsen för världens längsta skidbacke inomhus om den anläggning  Högskolan Dalarna har gjort beräkningar på byggs. Backen i studien är 1 000 m lång, 100 m bred och med en lutning på 25 grader. Takhöjden är tänkt att bli åtta meter. Studien har gjorts på uppdrag av Skistar som äger och driver skidanläggningarna i bland annat Sälenfjällen.
Det alternativ som har studerats är tänkt att förläggas i en sluttande backe så att inte själva lutningen måste byggas upp vilket skulle innebära en rejäl fördyring.
Energikostnaderna kan bli höga då en anläggning av den här typen ska kunna användas året runt med jämt inomhusklimat. Det behövs kyla sommartid, värme vintertid och energi för snötillverkning, ventilation, liftar med mera.

Stor höjdskillnad
Ett speciellt problem är att det kan bli stora tryck- och temperaturskillnader mellan olika delar av backen. Det är en höjdskillnad på 250 meter i byggnaden.
– Vi har gjort omfattande simuleringar av detta i fyra månader och studerat hur luftrörelserna är i skidbacken i förhållande till liftsystemet och luftslussarna och kan se att det är lösbart, säger Stefan Larsson, som har arbetat med studien på Högskolan Dalarna.
Med måttlig tryckskillnad mellan backens övre och nedre del kan det räcka med roterande dörrar eller en enkel luftsluss.

Fjärrvärmenät
Årsbehovet av värme bedöms till 640 MWh och kyla till 980 MWh men då är inte energi för liftar, snötillverkning, belysning och övrig driftutrustning inräknad. Högskolan bedömer att den totala energianvändningen inte ska överstiga 6 GWh/år vilket motsvarar 60 kWh/kvm,år.
Lindvallen har ett fjärrvärmenät baserat på i huvudsak biobränslen. I studien är kylsystemet tänkt att drivas med en absorptionskylmaskin eventuellt i kombination med solvärme.
Spill- och överskottsvärme ska kunna användas för det allt mer ökande tappvattenbehovet  i området. I Lindvallen har nyligen en stor anläggning för bad och olika nöjen tagits i bruk.

Lifttunnel bredvid pisten
En sexstolslift föreslås byggas i en tunnel som går bredvid merparten av pisten. Det alternativet föreslås av två skäl: Dels minskar en separat lifttunnel intrånget i pisten, dels kan tunneln utnyttjas för lufttillförsel till toppen av backen. Men det gäller att få hög nyttjandegrad.
– För att få ekonomi på en sådan här anläggning bör man kunna köra den året runt. Det behöver vara högre omsättning på besökare än en traditionell vinteranläggning därför bör en backe förläggas där det finns ett naturligt turist- och besöksflöde även sommartid. Men energianvändningen kan jämföras med den i ett vanligt flerbostadshus, så med det perspektivet borde det vara möjligt att bygga den, säger Stefan Larsson.

Bra kvalitet på snön
Skidhusets konstruktion bygger på samma teknik som finns i den befintliga skidtunneln i Torsby. Erfarenheterna från den är bland annat att snökvaliteten blir relativt hög så snön behöver därmed inte bytas så ofta.
På två till tre skikt av markisolering läggs en grusbädd där rörslingor läggs in. Grusbädden begjuts med vatten och med kylsystemet i drift så att det bildas is i gruslagret. Lagret får en temperatur på -3 grader. Själva snötillverkningen är tänkt att ske utanför själva backbyggnaden och tillföras via ett pipe-linesystem.
Men kommer då den tänkta inomhusbacken i Lindvallen verkligen att byggas?
– Studien är intressant men något bygge är inte aktuellt just nu. Det dröjer väl några år. En viktig och avgörande fråga är om det är realistiskt ur energisynpunkt och den här studien är inte avskräckande på den punkten. Studien visar ju också på hur man kan nytta energin tillsammans med annan verksamhet. Men det är inte säkert att backen skulle byggas i Lindvallen, det kan bli på någon annan av Skistars anläggningar, säger Hans Nerback som arbetar med energifrågor på Skistar med många skidanläggningar i Sverige och Norge.
 
Lars Eriksson E&M 2/2010
Flera planerade inomhusbackar i Sverige
Det finns ett 40-tal inomhusbackar spridda över hela världen och ännu fler är på gång. En av de mest omtalade är väl den i ökenlandet Dubai där skidåkning annars inte faller sig helt naturligt.
I Sverige finns det planer i flera orter däribland Fränsta i Medelpad, Isaberg i Småland, Ullna norr om Stockholm och Lindvallen i Dalarna. Inget av de svenska projekten är dock vare sig beslutade eller projekterade utan ligger i hyllan för framtida projekt i väntan på bättre finansiella tider.
 
Lars Eriksson 2/2010
 

Publicerad 19 februari 2010

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.