Skatteverket spar energi: Halv miljard i återbäring

Skatteverket och byggherren Fabege kommer snart att kunna sänka energinotan avsevärt. Det nyrenoverade kvarteret i Solna som myndigheten flyttar in i under året använder bara 50 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

En bred trappa och en stor svängdörr i glas är det första som möter besökaren till Skatteverkets nya huvudkontor i Solna norr om Stockholm. Innanför tegelfasaden på kvarteret Nöten finns inte mycket kvar av inredningen från 1970-talet då huset uppfördes. Innerväggar, innertak, hissar, golv, mattor och möbler är nya. Innergårdarna har fått glastak och förvandlats till ljusa och varma samlingsplatser året runt.
– Vi är mycket nöjda med ljusgårdarna och planerar att ha utbildningar i anslutning till dem, säger Ann Olsson Necke, projektledare för Skatteverkets flytt.
Att glasa in de tre gårdarna har varit en viktig åtgärd för att få ner byggnadens energianvändning från tidigare 130 kilowattimmar per kvadratmeter och år till 50. Nya fönster, FTX-ventilation, luftburen frikyla, närvarostyrd belysning och väderprognosstyrd styr och övervakning är andra viktiga komponenter.

Klart på sju månader
En välfungerande projektorganisation har varit nödvändig, liksom att nyckelpersonerna i projektet har kompetens och intresse för kombinationen installationer och energi. Renoveringen har också genomförts rekordsnabbt. På bara sju månader färdigställdes den första etappen.
I november förra året flyttade de första 550 medarbetarna in. Nästa etapp ska vara klar 1 oktober och sista etappen den 1 december. Totalt kommer 2 238 personer att ha sina arbetsplatser i de fem huskropparna. Kvarteret kommer också att inrymma ett glasmästeri och tre matställen.
– Det är bra att kvarteret renoveras i tre liknande etapper, eftersom vi gör på ungefär samma sätt alla tre gångerna. På så vis kan vi dra nytta av erfarenheter i första etappen och göra etapp 2 och 3 ännu bättre, säger Per Lindfors, projektchef hos byggherren Fabege.
I en byggnad på nästan 70 000 kvadratmeter (BTA) blir varje liten detalj viktig. Inte minst när det gäller energianvändningen.
– Om det blir några watt fel i belysningen, så blir det totalt sett mycket el, säger Olle Lewenhaupt, projektledare från Hedström & Taube.

Långt under budget
För att kontrollera energianvändningen i fastigheten görs en regelbunden driftuppföljning. Uppföljningen av de första tre månaderna i år visar att den planerade energibudgeten håller. Totalt ligger energianvändningen cirka 25 procent under budgeten. Det beror främst på att användningen av värme och vatten ligger under budget. Däremot hamnar energiåtgången för kyla och fastighetsel en aning över budget.
– Kylan har vi budgeterat till noll under årets kalla månader, men det krävs mycket mätare och det har visat sig att de har felmarginaler som ger utslag. Med en justering av mätarna samt full funktion på kylåtervinningen kommer kylförbrukningen snart att klara budgeterade värden, säger Leif Larsson, vvs-konsult från PO Andersson.
– När det gäller fastighetselen så har den legat lite högt på grund av byggetableringarna. Hissarna går hela tiden och de som jobbar med bygget har sina mikrovågsugnar anslutna på fastighetselen, tillägger han.

Miljövänligt krav
Ann Olsson Necke tar oss med på en rundvandring i de nyrenoverade lokalerna. I de öppna landskapen står skrivborden i rader ut från fönstren. Arbetsplatserna är avgränsade med skärmar. Mellan kontorslandskapen finns mötesrum, och tysta rum av olika storlekar. Totalt har varje medarbetare tillgång till 22 kvadratmeter kontorsyta.
På golven ligger textilmattor för offentlig miljö. Mattorna, väggarna och möblerna har olika färger på olika ställen i byggnaden, så att det ska bli lättare att hitta.
– Vi har haft höga krav på att allt ska vara miljövänligt och att det blir en bra ljudmiljö. Det ska vara kul att gå till jobbet, säger Ann Olsson Necke.

Kylsystemet en svår nöt
För installationsteknikerna har monteringen av det nya kylsystemet i taken varit en utmaning. I byggnaden från 1972 var det från början lågt i tak, och att sänka innertaken ytterligare var inte möjligt. Lösningen blev specialbeställda, extra kompakta, kylbafflar.
– Men tack vare att vi gjorde en så stor beställning blev de inte dyrare än vanligt, säger Håkan Oskarsson, installationsledare från Hedström & Taube.
Han visar också temperaturgivarna som sitter i varje rum. Temperaturen loggas i alla rum och i mötesrummen loggas även halt av koldioxid. Det går inte att forcera luftflödet i onödan. Om två personer sitter i mötesrummet blir det bara grundflöde, berättar Håkan Oskarsson.
Kylbafflarna ovanför arbetsplatserna går dock att vinkla om, ifall någon tycker att det blåser på dem. Luftflödet ska vara 15 liter per sekund och person. Alla installationer och all infrastruktur som löper under taket i korridorerna är ny. Utöver de specialbeställda kylbafflarna är det genomgående standardteknik som har använts.

Stora värmeväxlare
Vi tar vägen genom en av de nybyggda tvärgångarna som binder samman huskropparna. Efter färd i en ny hiss med energiåtervinning och lysdioder i taket kommer vi upp till översta våningen. Därifrån går vi vidare till ett av de nya fläktrummen på taket.
Fyra stora, roterande värmeväxlare ser till att värmen från en av huskropparna återvinns och används för att värma tilluften. Totalt finns 12 FTX-aggregat för alla husen och utöver det aggregat för garage, ljusgårdar och arkiv.
– Värmesystemet styrs också utifrån solen. Vi har delat upp fasaderna värmemässigt, så att vi kan vrida på lite mer värme på norrfasaden och lite mindre på söderfasaden när det behövs. Vi följer temperaturerna på givarna i rummen. På så vi kan vis köra styrsystemet maximalt, berättar Håkan Oskarsson.
Driftteknikerna kan också se till att värme lagras in i huset. Väderprognoserna hjälper till med planeringen, så att inlagringen kan påbörjas i tid om det ska bli kallare senare under dagen.
– Allt är webbaserat, så vi kan hålla koll bland annat via våra mobiltelefoner, säger Fabeges driftansvarige Mikael Gunderyd.

Driftuppföljning
Den nya styrtekniken bidrar till energianvändningen minskar med mellan 20 och 30 procent.
Vid varje månadsskifte läser Mikael Gunderyd av alla givare och tillsammans med förvaltningen ser han till att data läggs in i uppföljningssystemet. Därefter träffas uppföljningsgruppen och går igenom allting. Driftuppföljningarna kommer att fortsätta ske kontinuerligt även när hela inflyttningen är klar och vara en viktig del i energioptimeringen av fastigheten.
Från taket går det att titta ner genom glaset i ljusgården. Två takfönster står halvöppna och Håkan Oskarsson berättar att öppning och stängning regleras automatiskt utifrån temperaturen inne i ljusgården. På sidorna av inglasningen finns brandluckor, även de i glas. Vinden tilläggsisolerades i början av 2000-talet, så det behövde inte göras igen.
I det stora hela har minskningen i energianvändning varit mycket viktig för att få Skatteverket som hyresgäst. Låg energianvändning hjälper till att hålla kostnaderna nere och hyran har haft stor betydelse för Skatteverkets val av lokaler. Under avtalstiden räknar myndigheten med att spara hyreskostnader på en halv miljard kronor. Det är bra inte minst för skattebetalarna.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 5/2013 sidan 26-29

 

 • FAKTA: Skatteverkets nya huvudkontor
  Energianvändningen minskar från cirka 130 kWh/kvm, år till cirka 50 kWh/kvm, år. Det är under BBR:s krav för nyproduktion. Certifiering ska ske enligt Greenbuilding och Miljöbyggnad.  De åtgärder som bidrar till att spara energi är:
  – Nya fönster
  – Effektiv värmeåtervinning med roterande värmeväxlare
  – Frikyla från ventilationsaggregat till kylbaffelsystem
  – Överglasade innergårdar som minskar fasadytan som exponeras för uteklimat
  – Väderprognosstyrd styrning och övervakning
  – Delvis närvarostyrd belysning
  – Hissar med energiåtervinning och LED
  – Strukturerad och regelbunden driftuppföljning efter projektets färdigställande
   
  Som mest har cirka 50 konsulter jobbat med projektet samtidigt och antalet byggnadsarbetare på plats är drygt 200.
  Byggherre: Fabege
  Vvs-konsult: PO Andersson
  Projektledning: Hedström & Taube
  Entreprenör: Veidekke Entreprenad
  Ventilationsentreprenör: GK Ventilation
  Arkitekt: Reflex Arkitekter

 

Publicerad 22 maj 2013

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.