Skanska patentsöker kylkoncept

Skanska har utvecklat ett kylkoncept för kontorshus som ska nyttja naturlig marktemperatur utan hjälp av kylmaskiner. Konceptet är patentsökt. Första projektet blir sannolikt ett kontorsbygge i Stockholmsområdet.

Vad skiljer ert kylvärmelager från de borrhålslager som finns i dag?
– De flesta borrhålslagren brukar ha en värmepump eller kylmaskin kopplade till sig. Det har inte vi. Vi har heller inget system med ingjutna slangar i bjälklagret för att slippa kylmaskiner som förekommer i Tyskland. Vi vill inte gjuta in några slangar då vi vet att installationerna i husen har mycket kortare livslängd än vad stommen har. Vi vill att installationerna och betongbjälklagen ska vara fristående från varandra. Installationerna ska kunna bytas ut med 25 till 30 års mellanrum när det kommer ny teknik, säger Jonas Gräslund, teknisk direktör på Skanska Commercial Development Nordic AB.

Tredjedels minskning
Tanken är att utnyttja markens naturliga temperatur. All komfortkyla i ett kontorshus ska klaras med kylvärmelagret. Då systemet innebär att en del värme förs ned i lagret sommartid kan den värmen användas vintertid för att förvärma luften till fastigheten. Det medför att berget kyls ned till normal temperatur för att kunna användas för kylning nästa sommar.
För en kontorsbyggnad som har ett energibehov på 90 kWh/kvm, år för värme, kyla och fastighetsel skulle mängden köpt energi kunna minska med en tredjedel med hjälp av kylvärmelagret, enligt Skanskas kalkyler. Kylkonceptet kallas Deep Green Cooling.

Lönsamt efter 25 år
I det än så länge hemliga kontorsprojekt i Stockholmsområdet som nu studeras ska systemet arbeta i berg som har en naturlig temperatur på 10 till 11 grader. Då anses inte frostskyddsmedel behövas i borrhålskretsen. Grundvattenrörelser anses inte vara något problem. Förluster av kyla eller värme uppges inte existera då omgivande mark håller samma temperatur som borrhålslagret.
Systemanalys och projektering av det byggprojektet pågår. Två hål har borrats och provmätningar med termiska responstester har gjorts.
Enligt LCC-analys gjord av Skanska ska en kyllösning av deras modell löna sig på lång sikt (25 år) jämfört med en traditionell lösning med kylmaskiner, tack vare minskade energiinköp.

Har sökt patent
Skanska lämnade in en patentansökan på sitt kylvärmelager för nästan ett år sedan.
Men är det verkligen möjligt att patentsöka detta?
– Våra patentingenjörer gör den bedömningen eftersom det är ett självreglerande system som bygger på den naturliga temperaturen som vi återställer och där inga installationer som exempelvis kylmaskiner ingår. I patentansökan har vi också påpekat att vi inte gjuter in några slangar i byggkroppen. Kylvärmelagret blir ett separat system, säger Jonas Gräslund.
Bo Nordell, professor vid Luleå tekniska universitet och en av Sveriges största experter på förnybar  energi och borrhålslagring bedömer att konceptet i sig kan fungera men betvivlar att patentet kommer att bli godkänt i sin helhet:
– Ett allmänt patent för tekniken är knappast möjligt men de kan säkert få patent på någon egen fiffighet i systemet, säger han.

Av Lars Eriksson, Energi & Miljö nr 6-7/2010 sid 9

Publicerad 5 juli 2010

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.