Skåningar forsätter utreda gemensam fjärrvärme

Landskrona Energi, Lunds Energikoncernen och Öresundskraft fortsätter att utreda möjligheterna till ett gemensamt fjärrvärmenät.


I december 2010 tecknade Landskrona Energi, Lunds Energikoncernen och Öresundskraft avtal om att utreda förutsättningarna för samverkan inom fjärrvärmeområdet

Under våren 2011 har parterna tillsammans analyserat de ekonomiska, tekniska och miljömässiga förutsättningarna för att koppla samman sina fjärrvärmenät, liksom förutsättningarna för ett gemensamt produktionssystem för fjärrvärme. Parterna har nu beslutat att fortsätta utredningsarbetet med fördjupade studier. Arbetet ska utmynna i ett samverkansförslag under 2011/2012. Parterna inleder även under sommaren förprojekteringen av en fjärrvärmeledning mellan Landskrona och Örtofta.

-Med ett regionalt fjärrvärmesystem skapas stora möjligheter att optimera fjärrvärmeproduktionen vilket minskar behovet av reinvesteringar samtidigt som möjligheten att ta emot spillvärme ökar, säger Anders Östlund, vd för Öresundskraft AB.

Redan 2005 kopplades fjärrvärmenäten i Landskrona och Helsingborg samman. Sedan dess har städerna kunnat stödja varandra när det gäller både produktion och reservkapacitet, vilket har fungerat mycket väl genom åren.

-Vi är övertygade om att vi i ett samverkande, regionalt fjärrvärmesystem har möjlighet att ytterligare effektivisera produktion och distribution av fjärrvärme. En fossilfri värmeproduktion kommer kunderna i hela regionen till gagn både när det gäller kostnader och miljö, säger Kåre Larsson, vd för Landskrona Energi.

Även Lunds Energikoncernen har sedan tidigare byggt ut sitt fjärrvärmenät genom en ledning mellan anläggningarna i Lomma, Lund och Eslöv.

– Med sammankopplade nät erhålls också en större värmemarknad för elproduktion, vilket går helt i linje med vår satsning att etablera ett biobränsleeldat kraftvärmeverk i Örtofta. Det förstärker fjärrvärmens konkurrenskraft, samtidigt som miljöprofilen förbättras ytterligare, säger Jan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energikoncernen AB.

Källa: Landskrona Energi, Lunds Energikoncernen och Öresundskraft
 
 
 

Publicerad 31 maj 2011

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.