Vindkraft | 13 maj

Skåne hetaste vindkraftsregionen

Skåne bör sättas främst när utbyggnaden av vindkraft ska ta fart, enligt en ny undersökning framtagen av Tyréns. På plats två kommer Stockholm och därefter Norrbotten.

Skåne hetaste vindkraftsregionen
Skåne är den region som flest branschföreträdare anser bör prioriteras när det gäller utbyggnad av vindkraft i Sverige. Foto: Tyréns

– Det är naturligt att Skåne hamnar i topp. Här har elbrist och prisnivåer slagit som hårdast på senare år, och här finns samtidigt bra förutsättningar med goda vindförhållanden och korta avstånd mellan tätorter. Samtidigt skiljer sig resultatet åt från Energimyndighetens strategi för vindkraftsutbyggnad där andra regioner lyfts fram, menar Johan Ståhl som är affärschef och driver en marknadssatsning på Vindkraft inom Tyréns.

Tyréns har frågat ut 58 företagsledare i bolag som är verksamma inom vindkraftsbranschen. Syftet med undersökningen är att bidra till diskussionen om framtida behov och omställning inom energiområdet.

Närmare hälften av de medverkande i undersökningen spår att vindkraften kommer stå för minst 30 procent av Sveriges energimix om tio år. Den siffran kan jämföras med 2022 års andel som var 19 procent. Så många som 45 procent tror att andelen havsbaserad vindkraft kommer växa till över tio procent av energimängden. En av fem menar till och med att den kommer att täcka upp mer än 20 procent av energiproduktionen. Stödet för småskalig vindkraftsproduktion är inte lika stort.

Bara drygt åtta procent tror att utvecklingen av småskalig vindkraft kommer att vara betydande under de närmaste tio åren.

– Det här förvånar mig. Att skapa vindkraftsanläggningar i tättbebyggda villaområden kan vara svårt, men för samfälligheter och mer enskilt belägna fastigheter finns det goda möjligheter att bygga en energibas där egenproducerad vindkraft är en komponent, menar Johan Ståhl.

Utmaningar framåt för branschen är brist på teknisk kompetens, långsamma tillståndsprocesser och krångliga regelverk i orostoppen, men även den geopolitiska situationen ses som ett problem av många respondenter.

– Fokus på säkerhetsfrågorna har ökat efter den senaste tidens incidenter i bland annat Östersjön. Det här avspeglar sig nu i branschen och är ytterligare en aspekt som kan bromsa utbyggnadstakten, säger Johan Ståhl.

Källa: Tyréns

Publicerad 13 maj 2024

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.