Simhallen blir större – och snålare

Dubbelt så stor yta, men oförändrad energianvändning. Det är målet när sim- och sporthallen från 1960-talet i Alingsås byggs om.

All gammal inredning och teknik byts ut när Nolhagahallen i Alingsås moderniseras. Endast husets betongstomme och stommen till den nuvarande 25-metersbassängen blir kvar när sim- och sporthallen från 1966 renoveras. Dessutom görs en rejäl påbyggnad med en ny äventyrsdel med rutschkana, en ny varmpool, ny relaxavdelning på taket, en ny multifunktionsbassäng och en utomhusbassäng. Även sporthallen bredvid badhuset får en rejäl upprustning. Man kan undra om det inte hade varit lika bra att bygga nytt? – Platsen är så inarbetad så kommunen ville gärna ha kvar sim- och sporthallen där. Nu blir det som nytt fast på samma plats, säger Anders Johansson, beställare och projektledare hos det kommunala fastighetsbolaget Fabs.

Uttjänta installationer efter 45 år
Efter 45 år i drift gick det inte längre att delreparera sim- och sporthallen. Alla vvs-installationer, systemet för vattenrening, med mera var uttjänta och behövde bytas ut. Så för ett knappt år sedan bestämde sig kommunen för att satsa på en rejäl upprustning. Målet var en modern anläggning som kunde möta nutidens efterfrågan på äventyrsbad, varmpooler, relaxavdelning, och liknande. – Egentligen är det helt hopplöst att bygga en energisnål simhall i Sverige med det klimat vi har. Kraven har också ökat markant sedan 1960/70-talen då det mest handlade om motionsbassänger med ganska svalt vatten. I dag kräver många besökare pooler med över 30-gradigt vatten, för rehabilitering, småbarnssim med mera, säger Karin Kullman, uppdragsledare hos Sweco Systems i Göteborg som projekterat all vvs och vattenrening.

Samma energianvändning
Att Nolhagahallen ändå blir energisnål är ett krav från kommunen, som förväntar sig att energianvändningen ska förbli densamma som i dagens hall. Detta trots att ytan nästan fördubblas vid ombyggnationen. Ett annat krav är att energianvändningen i de nya tillbyggnaderna uppfyller Alingsås kommuns riktlinjer för energieffektivitet. Det innebär cirka 25 procent lägre energianvändning än vad BBR kräver.

– Det är ganska svårt att tillämpa på en simhall, men vi tar hjälp av 500 kvadratmeter solceller på taket samt värmeåtervinning från ventilationsluften, reningsvattnet och duschvattnet, säger Anders Johansson. Bland de viktigaste åtgärderna finns bytet till helt nya ventilationsaggregat. Det blir moderna FTX-system till hela fastigheten, som i baddelarna även kommer att ha luftavfuktning och recirkulation. I sporthallen byts all el ut och det blir ytskiktsrenovering och modern tillgänglighetsanpassning. – Vi har samtidigt varit noga med att skapa en driftsäker anläggning med genomgående beprövad teknik, säger Karin Kullman.

Nya hallen klar om två år
Kostnaden för projektet är ännu inte fastställd. Under våren kommer anbud att tas in från bland andra byggentreprenörer. Byggstarten förväntas bli i juni och i början av 2016 beräknas nya Nolhagahallen stå klar.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 2/2014 sid 28-29

 

  • FAKTA
    Många nya installationer De flesta nuvarande installationer i Nolhagahallen är från byggnadens drifttagande år 1966. Sedan dess har kontor och personalutrymmen byggts till 1990 och 1992. Ett nytt ventilationssystem för en del av sporthallen installerades 2011 och berörs därför inte i detta projekt. Alla övriga installationer rivs och ersätts med nya.

    Luftbehandling: Anläggningen får till- och frånluftssystem med värmeåtervinning och värme. Det blir tio nya luftbehandlingsaggregat som placeras i nya fläktrum på taken och i källarplanet. Baddelarna får även luftavfuktning och recirkulation. Bassängrummen värms upp via luftbehandlingssystemet. Spädvatten för bassänger förvärms via överskottsvärme från avfuktningsprocessen i luftbehandlingsaggregaten. Dubbla korsströmsvärmeväxlare med hög verkningsgrad används i badaggregaten. I övrigt används direktdrivna kammarfläktar med frekvensomriktare, roterande värmeväxlare och variabla luftmängder. Tilluftsfläktar används för tryckhållning/ventilering av undertak i bassängrummen. Flödet styrs för att hålla ett börvärde för övertryck i undertaket. Omklädningsrummen får behovsstyrd ventilation som styrs på koldioxid- och fukthalt. Konferensrummen får behovsstyrd ventilation där luftflödet styrs på temperatur eller koldioxidhalt. Även sporthallsdelen får behovsstyrd ventilation. Vid hög belastning startar forceringsfläktar som också kan startas manuellt.

    Vattenrening: Vattenreningen för badhallen blir i stort sett helautomatiserad, med automatiserad backspolning och tömning av utomhusbassängerna. Sju separata system för vattenrening installeras: Ett för den befintliga 25-metersbassängen, ett för barnpoolerna, ett för äventyrsbadet inklusive utomhusbassängen, två system för multibassängen (som ska kunna avdelas i två separata delar), ett för varmbassängerna i det nya badgalleriet och vid barnpoolen samt ett för japansk pool, bubbelpool och badtunna (utomhus). Systemen är utformade enligt cirkulationsprincipen med cirkulationspumpar, trycksandfilter, kolfilter, UV-ljus, värmeväxlare samt doseringsutrustning för desinfektion, flockning och pH-justering. Desinfektion av bassängvattnet sker med klor (natriumhypoklorit), kompletterat med UV-bestrålning som även minskar halten av bundet klor. För att slippa hantera flytande klor installeras en central membranelektrolysenhet som tillverkar kloret på plats med hjälp av salt.

    Tappvatten: Varmvattenberedningen sker via fjärrvärme. Handfaten förses med vattensnåla blandare och duschblandarna blir automatspolande. Värmen i spillvattnet från duscharna i badhallens omklädningsrum återvinns med hjälp av speciella gråvattenvärmeväxlare. Dessa värmeväxlare parallellkopplas med möjlighet till bypass, för att maximera återvinningen.

 

Publicerad 24 februari 2014

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.