Vattenläckor | 13 feb

Sensordata och modellering ska lösa läckproblem

Läckor på vattenledningsnäten är ofta svåra att lokalisera. Nu hoppas forskare på KTH hitta en lösning med hjälp av sensorteknik och modellering.

Sensordata och modellering ska lösa läckproblem
Genom att kombinera sensordata, matematiska modeller och maskininlärning ska nu ett forskarteam på KTH kartlägga vattnets spridningsvägar vid läckare i ledningsnätet och därmed minska dricksvattenförluster. Foto: Shutterstock

Genom att kombinera sensordata, matematiska modeller och maskininlärning ska nu ett forskarteam på KTH kartlägga vattnets spridningsvägar, och därmed minska dricksvattenförluster och snabbt stoppa spridningen av förorenat dricksvatten.

– Vattensystemen i staden är en enorm infrastruktur som är svår att testa, vi använder en blandning av simuleringar via dator och matematiska modeller för att räkna fram hur vattenflödet ser ut. Därigenom har vi skapat realistiska modeller som har gett lovande resultat. Våra rön kan leda till mer träffsäkra beslut kring vattenhanteringen, säger Viktoria Fodor, forskningsledare på KTH.

Våra rön kan leda till mer träffsäkra beslut kring vattenhanteringen

I forskningsprojektet ”Decision-making in Critical Societal Infrastructures”, vill forskarna besvara två frågor: ”I vilket specifikt rör i vattensystemet har det uppstått läckage som orsakar vattensvinnet?” och ”Hur sprids föroreningen och varifrån kommer den?”.

Enligt OECD :s beräkningar från 2017 försvinner cirka 18 procent av Sveriges dricksvatten på vägen från källa till konsument.

– Ett mål är att kommuner ska kunna fatta bättre beslut kring vattennäten och minska resursslöseriet, Viktoria Fodor.

Tack vare projektets basteknik, som baseras på ”big data”, hoppas forskarna att i framtiden kunna erbjuda kommuner flera samarbetsmöjligheter.

– Vi kan förhoppningsvis hjälpa till att lösa fler problem än vattenläckor. Till exempel behövs en effektivare vattenavrinning vid översvämningar, som blir vanligare vid kraftiga regn och extremväder.

Källa: KTH

KTH
Publicerad 13 februari 2024

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.