Schneider Electric energieffektiviserar åt Locum

Schneider Electric har fått i uppdrag av Locum att energieffektivisera totalt 14 fastigheter inom närsjukvården i Stockholmsområdet. Affären är värd 76 miljoner kronor och beräknas generera årliga besparingar på totalt 6,7 miljoner kronor för Stockholms läns landsting.

Avtalet bygger på Energy performance contracting (EPC), en modell som innebär att Schneider Electric garanterar delar av de beräknade energibesparingarna. Projektet startade under våren 2010 och kommer att pågå fram till 2012.

– Projektet syftar till att minska förbrukningen av el och energi och i förlängningen spara både pengar och miljö. Schneider Electric uppfyllde alla upphandlingskriterierna och har garanterat en 20 procentig sänkning av elanvändningen och 15 procent minskad värmeanvändning, säger Peter Lundell, Energi-controller på Locum.

Affären med Locum omfattar ett flertal olika energibesparande åtgärder och spänner från större ombyggnader av värme- och ventilationssystem till isolering och fjärrvärmeinstallation. På tre sjukhus kommer solvärmeanläggningar att installeras för uppvärmning av varmvatten vilket tillsammans beräknas producera 250 MWh/år. På två av dessa kommer solvärmeanläggningarna dessutom att kompletteras med avloppsvärmeväxlare som gör det möjligt att utvinna värme ur avloppsvattnet. Omfattande belysningsstyrningar kommer vidare att installeras i alla fastigheter som projektet omfattar.

– Schneider Electric har genomfört ett 30-tal olika EPC-projekt för fastighetsbolag och energieffektiviserat totalt cirka 7 miljoner kvadratmeter bostads- och lokalytor vilket har resulterat i besparingar på 350 gigawattimmar. Vi ser ett ökat intresse för EPC generellt och hur affärsmodellen innebär att fler företag vågar ta steget och investera i energibesparande åtgärder, säger Matts Lager på Schneider Electric.

Källa: Schneider Electric Building Business

Publicerad 12 augusti 2010

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.