Saxlund International levererar till biomasseeldat pellets- och kraftvärmeverk

Saxlund International Ltd har fått en stororder till en av Storbritanniens ledande pelletstillverkare, Land Energy Ltd.

Ordern avser design, leverans och driftsättning av en biomasseeldad ugn och hetoljepanna till Land Energy’s nya produktionsanläggning för pellets nära Girvain, Skottland. Ordern är Saxlund Internationals första större order på bioenergianläggningar som designats för pelletsproduktion och elproduktion via en Organic Rankine Cycle.

Land Energys biomasseeldade kraftvärmeverk som är på 12,5 MWth kommer leverera processvärme och el till en ny pelletsproduktionsanläggningen. Anläggningen ska producera pellets för motsvarande 15 000 hushålls behov av uppvärmning och varmvatten.

Ordervärdet för Saxlunds del i projektet ligger i spannet 30-40 miljoner SEK med slutleverans i mitten av 2012.

– Vi är mycket nöjda över att ha fått detta kontrakt från Land Energy. Det visar på vårt tekniska kunnande, projektledningskompetens och förmåga att vara kostnadseffektiva på en konkurrensutsatt marknad. Samtidigt är det ett bevis på kundvärdet i vårt erbjudande, säger Frank Boyles, vd Saxlund International.

Saxlund International är en del av Opcon Bioenergy och Opcons affärsområde Renewable Energy och deras satsning på bland annat Waste to Value med särskilt fokus på Waste Heat Recovery och bioenergi. Inom bioenergisektorn erbjuder Opcon Bioenergy allt från design av hela biobränsleeldade kraftvärmeanläggningar till hanteringssystem och förbränningsanläggningar under varumärket Saxlund.

Under varumärket Renergi levereras bl.a. system för rening och energieffektivisering för biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk, pelletstillverkare och kommersiella växthus. Men även rökgasreningsutrustning till industrier samt torksystem för biomassa. Koncernen erbjuder även Opcon Powerbox för produktion av grön el från varmt vatten eller mättad ånga.

Källa: Opcon

Publicerad 10 juni 2011

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.