forskning | 2 feb

Satsning på fjärrvärmeforskning

Hur fjärrvärme kan stärka elsystemet? Hur kan biobränsleanvändning i fjärrvärmesektorn bli mer hållbar? Det är två av frågorna som ska undersökas i det treåriga forskningsprogrammet Futureheat.

Satsning på fjärrvärmeforskning
Västsvenska energibolag satsar på forskning om fjärrvärme. Foto: Emelie Asplund

Tillsammans med forskningsföretaget Energiforsk satsar branschen nästan 15 miljoner kronor för att bland annat undersöka hur fjärrvärme kan stärka elsystemet och hur biobränsleanvändning i fjärrvärmesektorn kan bli mer hållbar. 25 fjärrvärmeföretag över hela landet är med och finansierar projektet.

– Det behövs mer forskningsbaserad kunskap för att fastighetsägare, myndigheter och politiker ska få bra beslutsunderlag om fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Göteborg Energi är med i flera olika projekt. Bland annat tittar vi tillsammans med våra kunder på hur framtidens miljömärkta fjärrvärmeprodukter ska se ut för att gynna både kunderna och omställningen av fjärrvärmesystemet, säger Jonas Cognell, utvecklingsstrateg på Göteborg Energi och ordförande i Futureheats styrgrupp.

Inom Futureheat undersöks också hur fjärrvärmesektorn kan bidra till ett mer leveranssäkert elsystem, bland annat genom att kraftvärme bidrar med planerbar eleffekt.

– Kraftvärmeverk producerar både el och värme till fjärrvärmesystemet. Det ger planerbar el som minskar risken för effektbrist och stabiliserar elsystemet. Futureheat kommer bland annat titta på hur Sverige kan få ut ännu mer planerbar el från fjärrvärmebranschen, säger Julia Kuylenstierna, ansvarig för Futureheat på Energiforsk.

Källa: Göteborg Energi

Publicerad 2 februari 2023

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.