Såpbubblor | 6 feb 2023

Såpbubblemaskin hjälper ventilationsforskare

Med hjälp av en maskin släpper ut små såpbubblor i det svagt upplysta rummet ska forskare på Högskolan i Gävle ta reda på hur luften rör sig i ett rum. Syftet är att hitta ventilationsmetoder för att minska risken för smittspridning i lokaler.

Såpbubblemaskin hjälper ventilationsforskare
Det här experimentet visar hur luften rör sig i ett rum när vi sitter där tillsammans, och därmed också hur smittämnen kan spridas från en person till en annan. Foto: Anna Sällberg

– Såpbubblorna följer luftens rörelse i rummet och med hjälp av dem kan vi se hur luften rör sig. Vi kommer att fotografera såpbubblorna som rör sig med luften och sedan digitalt analysera spåren som bildas på bilderna. Genom att veta tid, spårens längd och riktning kan vi ta reda på hur luften rör sig i rummet, säger Elisabet Linden, forskningsingenjör.

När man sitter i rummet och såpbubblorna virvlar runt är det lätt att börja hosta, eftersom bubblorna letar sig in i andningsvägarna också, och det gör det ännu tydligare hur partiklarna rör sig när vi hostar i ett rum, berättar Elisabet Linden.

– Tanken är att vi sedan ska ta fram metoder för att se hur stor sannolikheten är att en person som är smittad kan smitta en annan i ett rum, säger hon.

Forskningsrådet Formas har beviljat henne och några kollegor fyra miljoner kronor för att forska om hur ventilation kan minska luftburna infektioner inomhus. Forskarna ska även utveckla en förbättrad modell för att bedöma smittrisker samt bidra till ny kunskap om hur man kan bygga hus anpassade till pandemier.

– Den här typen av experiment är bra för att se hur stor risken är att luften du andas ut kommer fram till en annan person. Då kan vi hitta ventilationsmetoder för att undvika den risken. Spridning av smittämnen minskar när luftströmningsmönstret ändras och vi kommer att undersöka vilken effekt man kan få av att bygga om och komplettera befintlig ventilation, säger Alan Kabanshi, forskare inom energisystem på Högskolan.

Källa: Högskolan i Gävle

Publicerad 6 februari 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.