Sänkt skatt för egenproducerad el

I budgetpropositionen för 2014 föreslår regeringen sänkt skatt för egenproducerad förnybar el.

 

Satsningen utformas som en skattereduktion och är ett led i regeringens arbete för att öka andelen förnybar el och stärka konsumenternas ställning på energimarknaden.

Skattereduktionen kommer göra det mer attraktivt framför allt för många enskilda fastighetsägare att bli sin egen elproducent genom att installera småskalig förnybar el som solel och vindkraft.

– Som ett led i att skapa ett hållbart energisystem vill vi göra det mer lönsamt att producera sin egen förnybara el. Det ger fler familjer chansen att ta kontroll över sina energikostnader, samtidigt som de bidrar till att Sverige kan ställa om till ett hållbart energisystem, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Tidigare i år överlämnade Nettodebiteringsutredningen sitt slutbetänkande till regeringen. Det förslag som regeringen aviserar i budgeten för 2014 är dubbelt så generöst som utredningens förslag. Skattereduktionen innebär att man som mikroproducent av förnybar el får göra ett avdrag i sin inkomstdeklaration för upp till 20 000 kilowattimmar (per skattskyldig och anslutningspunkt) årligen för den el som skickas ut på det allmänna elnätet. En förutsättning är att man som mikroproducent under ett år köper lika mycket el från nätet som man matar ut på det.

Skattereduktionen kommer motsvara dubbelt så mycket som energiskatten. För en mikroproducent som levererar ut 20 000 kilowattimmar motsvarar det ungefär 12 000 kronor om året. Ovanpå det kommer den ersättning man kan få från sitt elbolag för den el som man producerar och levererar ut på elnätet, och hur stor den blir beror på vilken överenskommelse man gör med sitt elbolag. Flera elbolag betalar redan idag betydligt mer än så, men om man räknar lågt och utgår från att elbolaget betalar 30 öre/kWh så skulle det kunna innebära ytterligare minst 6000 kronor i intäkt för en fullstor solcellsanläggning. Totalt sett kan man alltså med den här reformen, om man nyttjar den fullt ut, kunna komma att tjäna minst 18 000 kronor om året, om man börjar producera sin egen förnybara el.

Regeringens avsikt är att skattereduktionen för egenproducerad förnybar el ska kunna träda i kraft den 1 juli 2014.

Källa: Regeringen

Publicerad 11 september 2013

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.