Sammanslagna föreningar skapar mer resurser för BIM-införandet

En ny  förening för BIM-frågor har bildats – BIM Alliance Sweden.

De tre föreningarna buildingSMART Sweden, fi2 förvaltningsinformation och OpenBIM har vid sina respektive årsstämmor den 22 april 2013 fattat ett första formellt beslut om ett samgående. Förutsatt bekräftande beslut på respektive extrastämmor i september kommer de tre föreningarnas verksamhet att sammanföras i en gemensam förening, BIM Alliance Sweden, som tar över verksamheterna den 1 januari 2014. Då samlas de viktigaste sektorsövergripande aktörerna inom BIM-området (BIM=ByggnadsInformations­Modeller/Byggnads­Informations­Modellering).

– Det internationella arbetet blir allt viktigare. Sverige står starkt i det internationella standardiseringsarbetet, men får nu en ännu starkare röst, säger Väino Tarandi, ordförande för buildingSMART Sweden.

– Genom vår standard fi2XML har vi sedan länge erbjudit aktörer inom fastighetsförvaltning ett hjälpmedel för effektiv förvaltning. Möjligheterna till en snabbare vidareutveckling och en spridning över hela sektorn ökar genom beslutet om samgående, säger Mats Broman, nyvald ordförande för fi2 förvaltningsinformation.

– Vi ser hur intresset för BIM ökar mycket starkt. Det senaste årets beslut hos bland andra några statliga byggherrar om att ställa krav på BIM accentuerar detta ytterligare och det är angeläget att sektorns aktörer kan få stöd och hjälp i införandet av helt nya samarbetsprocesser, säger Rikard Espling, ordförande för OpenBIM.

– Samgåendet ska innebära ökad enkelhet för medlemmarna och är en stark möjlighet att ta ett helhetsgrepp över BIM-frågorna. Många företag är redan idag medlemmar i två eller tre av de nuvarande föreningarna och ser fram emot en ökad tydlighet och en nyttig kraftsamling. Genom att samla resurserna kan vi erbjuda större medlemsnytta och få ökade resurser för vår viktiga omvärldspåverkan samt vidareutveckling och förvaltning av de standarder och verktyg som tagits fram, säger Olle Samuelson, ordförande för den interimsstyrelse som driver uppbyggnadsarbetet av verksamheten.

Interimsstyrelsen för den nya föreningen valdes redan vid årsskiftet 2012/2013 och den är sammansatt av personer från de tre befintliga föreningarna. Vid en extrastämma den 30 september 2013 planeras föreningens första stämmovalda styrelse att väljas. Med detta underlag kommer föreningen att få cirka 150 medlemmar och ambitionen är att öka medlemsantalet ytterligare.

Källa: IQS

Publicerad 23 april 2013

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.