Samarbete ska spara energi i Dalarna

En ny industridoktorand som studerar helheten i energisystem ska hjälpa Borlänge att spara energi. Högskola, energibolag och bostadsbolag samarbetar i projektet.

Vad händer med effektuttaget från fjärrvärmen om alla energibesparingsåtgärder som är möjliga i miljonprogramsområden genomförs? Och vad händer med det totala primärenergiuttaget om behovet av exempelvis fjärrvärme minskar? Dessa och många andra frågor ska en ny industridoktorand i Dalarna söka svar på. Sedan några månader tillbaka är Tina Lidberg doktorand vid Högskolan Dalarna och samtidigt anställd en dag i veckan hos Borlänge Energi och en dag i veckan hos bostadsbolaget Stora Tunabyggen. Satsningen är en del i nya företagsforskarskolan Reesbe (resurseffektiva energisystem för bebyggelse) som drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola.

Vill skapa en mall
Under de kommande 4,5 åren som industridoktorand ska Tina Lidberg bidra med sin kunskap om energisystem i företagen hon jobbar med.
– I slutänden hoppas jag att det jag kommer fram till går att använda i praktiken. Det känns viktigt eftersom jag är just industridoktorand. Kanske kommer jag att skapa en mall eller ett arbetssätt som energi- och fastighetsbolag kan använda, säger Tina Lidberg.

Sedan tidigare är hon civilingenjör i energisystem från Mälardalens högskola. Efter examen har hon bland annat arbetat som driftingenjör på ett par pelletsfabriker hos Rindi Energi. I Borlänge kommer det att handla en hel del om spillvärme från stora industrier, men det finns även några närvärmenät med pelletsvärme.
– Det som blir intressant här är att jag får inblick både i produktion, distribution och förbrukning hos en av de största energianvändarna i kommunen, säger Tina Lidberg.

Stora förväntningar
Förhoppningarna kring vad samarbetet ska leda till är stora även hos de medverkande företagen.
– Vi har redan testat många separata åtgärder som tilläggsisolering av vindar, byte av fönster, varvtalsstyrd ventilation, värmeåtervinning med FTX och energieffektiv fastighetsbelysning. Nu får vi möjlighet att lära oss mer om systemtanken – vad sparar mest när det finns motstridiga intressen hos producent och konsument, med mera, säger Goran Ugrenovic hos Stora Tunabyggen.

Satsar på EU-direktivet
Det kommunala bostadsbolaget delar på finansieringen av industridoktoranden med Borlänge Energi och företagsforskarskolan Reesbe. Hos Borlänge Energi finns en lång tradition av att samarbeta med högskolan genom examensarbeten och gästföreläsningar. Men det här är första industridoktorandprojektet. Förhoppningen är att det ska hjälpa kommunen att klara EU:s 20/20/20-mål.
– EU-direktivet innebär att vi ska spara energi åt våra kunder, och kommunen är en stor kund. Det vi främst vill uppnå är en helhetssyn på energioptimeringen: Vad är bäst att göra – satsa på mer kraftvärme eller spara hos våra kunder? Vad blir effektivast i kilowattimmar? Det är det vi vill att doktoranden går på djupet med, säger Petter Börjesson, energikoordinator hos Borlänge Energi.
– Begreppet primärenergi i sig är inte helt självklart vad det innebär. Det är viktigt att kolla var energin kommer ifrån, så att det verkligen blir så att man i slutänden förbrukar mindre resurser. Det kräver helhetssyn, säger Tina Lidberg.

Doktorander samarbetar
Hon och de elva andra industridoktoranderna på företagsforskarskolan Reesbe kommer även att samarbeta med varandra. Tina Lidberg ska främst jobba ihop med en doktorand i Falun som studerar energieffektivisering i byggnader. Utöver de rent ingenjörsmässiga aspekterna kommer ekonomi, miljö och hyresgästers beteende att undersökas av doktoranderna.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 1/2014, sid 31

Publicerad 23 januari 2014

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.