Sågverk ska bli energisnålare

Nu startar ett brett anlagt projekt för att spara energi och pengar i sågverksindustrin. Tillsammans med flera sågverk ska SP genomföra mätningar, införa nya metoder och installera ny teknik för att spara energi.

 

– Vi ska visa att det till år 2020 går att spara i genomsnitt 20 procent av den nuvarande specifika energiåtgången i de svenska sågverken, säger Anders Lycken, forskare på SP Trätek.

Virkestorkningen är den process som idag använder mest energi i sågverken. Runt 80 procent av den totala energianvändningen går åt till detta ändamål.

– Av det skälet kommer vi att ägna extra intresse åt torkningen. Tänkbara spartekniker kan till exempel handla om att införa fläktstyrning och olika metoder för att återvinna värme. Det finns med all säkerhet kostnadseffektiva sparmöjligheter på fler håll, det får projektet utvisa, säger Anders Lycken.

Projektet, EESI – EnergiEffektivisering i SågverksIndustrin, är medfinansierat av Energimyndigheten som svarar för cirka 4 Mkr av totalt 9 Mkr för den inledande fasen.

Källa: SP

Publicerad 30 april 2010

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.