SABO-krav på energieffektiva hus

Flera av SABO:s medlemsföretag bygger energisnåla hus. Man har därför försökt få till stånd ett avtal med Sveriges Byggindustrier som ger fastighetsägare full ersättning om beställda hus inte har den energiprestanda som beställts, oavsett om det gäller extra energisnåla hus eller hus på den nivå som lagen kräver. Men det går trögt, enligt SABO. 

Boverkets byggregler om funktionsansvar för energi ställer krav på hur mycket energi nya bostadsbyggnader får dra: 110 kWh per kvadratmeter i södra Sverige. SABO anser att kraven är bra.

En del nyproducerade väljer också att ställa tuffare krav på nyproducerade hus än vad lagen kräver.

SABO har därför vid upprepade tillfällen försökt få till stånd ett speciellt avtal med Sveriges Byggindustrier som rör nyproducerade hus, som också behandlar sådana med lägre energiåtgång än vad lagen kräver, kallat Energikrav09. Med detta vill man säkerställa att det hus som beställts håller de energikrav som vi satt upp. Om inte, ska byggfirman stå för kostnaden.

För byggnader som inte uppfyller lagkraven handlar det dels om att kostnadsfritt åtgärda energianvändningen, dels betala för den energi som överstiger det beställda husets krav på förbrukning, fram till dess att byggnaden klarar avtalets krav.

För byggnader som ska uppfylla tuffare krav än lagen kräver, ska entreprenören i första hand åtgärda energianvändningen och betala för den energi som överstiger det beställda husets krav på förbrukning fram till dess att byggnaden klarar avtalets krav. I andra hand, om entreprenören inte kan eller vill åtgärda energianvändningen, ska fastighetsägaren kompenseras med en summa som motsvarar den ökade energianvändningen i fastigheten under tio år.  

Energikrav 09 är formulerat med tanke på en totalentreprenad, där byggfirman ansvarar för både konstruktion och uppförande. Firman är alltså fullt ansvarig för det hus som den levererar. Inget konstigt med det, så brukar det gå till i andra branscher där varor beställs, levereras och betalas.

Vårt avtal är ett förtydligande av de allmänna bestämmelserna för totalentreprenader, ABT06, på så sätt att det definierar vilken ersättning beställaren ska få för den ökade energikostnaden. Det är inga små summor det handlar om. Ett hus på 2000 kvadratmeter som drar 40 kWh för mycket per kvadratmeter, kostar cirka 50 000 kronor per år från det att huset står klart till dess att energiåtgången är åtgärdad.

– Dagens system, där kunden själv ska stå för merkostnaden, är absurt. Det kan leda till att det blir billigare för totalentreprenören att ”köpa sig fri” än att uppfylla kravet, menar SABO.

I byggbranschen finns många kompetenta, seriösa entreprenörer som klarar av att bygga hus med låg energiförbrukning. Därför uppmanar vi Sveriges Byggindustrier att skriva under Energikrav 09. Ta ansvar för de energisnåla hus som byggs med syfte att vara energisnåla. Ge full ersättning till fastighetsägare som inte fått vad de beställt och betalat för, avslutar SABO.

Källa: SABO

Publicerad 17 maj 2010

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.