Tema: Sanitet | 3 jan

Så undviker du legionella i vattenledningarna

Höga energipriser och växande krav på energieffektivisering ger ökat fokus på legionella.
– För att inte öka spridningen är det viktigt att behålla dagens temperaturkrav i tappvatteninstallationer, säger Madeleine Hjortsberg vid Boverket.

Så undviker du legionella i vattenledningarna
I fjol rapporterades det i Sverige 216 fall av legionellainfektion enligt Folkhälsomyndighetens statistik – en ökning med 29 procent jämfört med 2021. Foto: Istockphoto

Legionella är en av de vanligaste vattenburna sjukdomarna. Dessutom ökande. I fjol rapporterades det i Sverige om 216 fall av legionellainfektion, enligt Folkhälsomyndighetens statistik. Det är en ökning med 29 procent jämfört med 2021, men i paritet med genomsnittet för åren närmast före pandemin.

Trenden för de senaste tio åren visar dock på en tydlig ökning.

Enligt myndigheten förekommer legionella naturligt i miljön, framför allt i sötvatten. För att åstadkomma en tillväxt som ger sådana halter att det finns risk för infektion krävs det att bakterierna etablerar sig i ett konstruerat vattensystem.

Madeleine Hjortsberg, Boverket. Foto: Boverket

– Den vanligaste smittkällan är tappvatten. Även om de flesta smittas i hemmet, sommarstugan eller liknande inträffar det även på exempelvis hotell och vårdboenden. Speciellt om man är skör och lite äldre kan legionellasmitta få mycket allvarliga hälsokonsekvenser, säger Madeleine Hjortsberg, som är civilingenjör och utredare på Boverket.

– Ibland hör fastighetsägare av sig till oss och berättar att de har fått in legionella i sina system och vill ha råd om vad de ska göra. Det effektivaste sättet att minska risken för legionella är att ha ett bra förebyggande arbete och i det sammanhanget är vattentemperaturen helt central.

Legionellabakterier är vilande vid temperaturer under cirka 20 °C. De förökar sig vid temperaturer mellan cirka 20 °C och 45 °C, framför allt mellan 35 °C och 40 °C.

Kravet i Boverkets byggregler (BBR) är att installationer för tappvarmvatten ska ha en vattentemperatur på lägst 50 °C vid tappstället.

I installationer där tappvarmvatten är stillastående, till exempel i varmvattenberedare eller ackumulator, bör temperaturen vara minst 60 °C.

– Det är stort fokus på varmvattnet, vilket är rimligt. Men det är samtidigt viktigt att inte glömma temperaturen på kallvattnet och vara observant på risken att man oavsiktligt värmer upp kallvattnet, till exempel genom att dra kallvattenledningar genom värmegolv eller ha för trånga schakt så att kall- och varmvattenledningarna kommer för nära varandra.

– Vid ombyggnader bör man vara mycket noga med att ta bort blindledningar. I det vatten som kan samlas i dem kan legionella växa till och sedan spridas.

Hur påverkar klimatförändringarna?

– Jag tycker att man kan fundera över om råvattnet i framtiden blir varmare på grund av klimatförändringarna och vad det i sådana fall leder till.

– I Sverige har vi dock generellt väldigt bra vatteninstallationer, bra vattenkvalitet och god koll på inkommande vatten.

Leder höga energipriser till att många vill hålla nere varmvatten­temperaturen för att spara pengar?

– Inte minst under förra vintern var det många som hörde av sig med frågor kring möjligheten att sänka temperaturen på varmvattnet. Men det avråder vi starkt ifrån. Det innebär en ökad risk.

– Det är heller inte en bra lösning att i exempelvis sommarstugan sänka vattentemperaturen under veckorna för att höja den under helgerna då man är där. Det innebär ökad risk för att legionellabakterierna växer till sig samtidigt som att man inte klarar av att döda dem när temperaturen höjs. Jag tycker inte att man ska experimentera med temperaturen.

Som en del av projektet ”Möjligheternas byggregler” har Boverket bland annat sett över reglerna om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, nuvarande avsnitt 6 i BBR.

Fakta

Legionella

  • Är en bakterie som förekommer naturligt i vår miljö, bland annat i vattentäkter
  • Genom dricksvattnet kommer den in i fastigheters tappvattensystem
  • I tappvattensystem kan legionellabakterien förökas och i vissa fall orsaka legionärssjuka eller pontiacfeber
  • Legionellabakterier kan följa med i vattendimma som uppstår där vattenstrålar slås sönder, till exempel vid duschning, i evaporativa luftkylare och i bubbelbad
  • Det går att få legionellabakterier i lungorna via vattendroppar som man andas in
  • Infektion med legionellabakterier kan orsaka allvarlig lunginflammation (legionärssjuka), eller mildare febersjukdom (pontiacfeber)

Källa: Boverket, Folkhälsomyndigheten

Det nya förslaget har varit ute på remiss.

Sven Werner, seniorprofessor i energiteknik vid Högskolan i Halmstad, är i sitt remissvar kritisk bland annat till att verket vill att det ska vara krav på en vattentemperatur på lägst 50 °C vid tappstället även för tekniska lösningar för varmvattenberedning som har låg risk för tillväxt av legionella. Han skriver:

”Detta ger inget tydligt incitament för byggmarknadens parter att långsiktigt använda mer legionellasäkra metoder för varmvattenberedning. Med nuvarande skrivning kommer gammal teknik med hög risk för tillväxt av legionella att användas i nya byggnader under kommande år.˝

Sven Werner vill ge möjlighet att utforma installationer för tappvarmvatten så att de levererar lägst 45 °C vid tappstället, om varmvattnet värms upp mindre än en minut före användning. Vid längre uppehållstider ska en vattentemperatur på lägst 55 °C kunna uppnås.

Genom att tillämpa två olika varmvattentemperaturer hoppas han att innovativa och energieffektiva tekniklösningar premieras.

Organisationen Säker vatten, som vill att Boverkets föreskrifter ska vara mer detaljerade, befarar i sitt remissvar att det nya förslaget kommer att driva fram nya och sämre typer av lösningar som ett sätt att minska kostnaderna.

”Lösningar av lägre kvalitet kan dock ge risker för brukarnas hälsa och innebära kortare livslängd för installationerna”.

Madeleine Hjortsberg tycker inte att Boverkets nya förslag innebär några jättestora förändringar.

– Från vissa delar av branschen finns det ett tryck på att vi ska sänka temperaturkraven för att den vägen stimulera framväxten av nya och energieffektiva lösningar. Men det kommer vi inte att göra. Vi tycker att dagens temperaturkrav är rimliga. Med tanke på att det ytterst handlar om människors hälsa gäller det att gå försiktigt fram.

Vad föreslår ni?

– Vi tar bort de allmänna råden, som ibland har tolkats som krav på hur något ska utföras, och ersätter dem med funktionskrav.

– För de rent praktiska tillämpningarna hänvisar vi till branschstandard och branschrekommendationer.

Hur påverkar EU?

– En hel del. I det så kallade dricksvattendirektivet, som är på väg att införas i svensk rätt, lyfts legionellafrågan högt. Inte minst i samband med att man ska undersöka risker i befintliga byggnader, säger Madeleine Hjortsberg.

Text: Mikael Bergling

Publicerad 3 januari 2024

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.