PASSIVHUS | 20 jan 2015

Rund form ger effektivt passivhus

En rund passivhusvilla med glasveranda på taket blir nytt visningsprojekt för den internationella passivhusstandarden i Sverige.

Huset som kallas Circuitus börjar byggas utanför Växjö i mars och förväntas stå klart i december. Projektet presenteras av Intressegrupp Passivhus Sverige, som uppskattar att köpt energi för huset kommer att bli max 15 kWh per kvm och år (A-temp) för värme, varmvatten och fastighetsel. Glasverandan på taket ligger utanför klimatskärmen.

De senaste teknikerna för passivhus används vid bygget av visningshuset, som ska användas för att sprida kunskap om kostnadseffektiva passivhus i Sverige. Alla involverade konsulter är passivhusexperter och alla byggare och leverantörer utbildas till passivhushantverkare. En familj kommer så småningom att bo i huset som ska följas upp under flera år.

De flesta tekniska installationer inryms i ett teknikrum mitt i huset, liksom tvättstuga och centraldammsugare. Rummens placeringar i huset är optimerade för att minimera kanallängder och förluster.

Från teknikrummet försörjs det 175 kvm stora huset med luft- och vätskeburen värme, samt ventilation med 90 procent värmeåtervinning. Tilluften förvärms via borrhål i marken. Under sommarhalvåret används det vätskeburna systemet till att förkyla tilluften, för att ge behaglig innetemperatur även under varma dagar. Om och hur solceller ska monteras är inte bestämt ännu.

Alla byggmaterial som används ska vara sunda och bidra positivt till villans totala livcykelpåverkan. Bland annat består stommen av lättreglar i trä och isoleringen av cellulosafiber och -skivor. Ett taköverstånd ger solavskärmning.

Huset ska inte kosta mer en nybyggd BBR-villa, enligt projektets nuvarande uppskattning.

Marie Granmar, Energi & Miljö nyhetsbrev 1/2015

Fakta

Fakta Circuitus

Passivhusvillan byggs på en tomt i Vikensved, cirka en mil öster om Växjö.

  • Boyta: 175 kvm
  • Beräknat värmebehov: 18 kWh/kvm, år
  • Köpt energi enligt BBR: 15 kWh/kvm, år (A-temp) för värme, varmvatten och fastighetsel.
  • U-värde yttervägg: 0,1
  • U-värde fönster: 0,6 till 0,7
  • U-värde markplatta: 0,09
  • Medverkande i projektet är bland annat Intressegrupp Passivhus Sverige, Sajt arkitektstudio/Nina Sandahl, Biwi Bygg och Enerwex.

Publicerad 20 januari 2015

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.