PASSIVHUS | 20 jan 2015

Rund form ger effektivt passivhus

En rund passivhusvilla med glasveranda på taket blir nytt visningsprojekt för den internationella passivhusstandarden i Sverige.

Huset som kallas Circuitus börjar byggas utanför Växjö i mars och förväntas stå klart i december. Projektet presenteras av Intressegrupp Passivhus Sverige, som uppskattar att köpt energi för huset kommer att bli max 15 kWh per kvm och år (A-temp) för värme, varmvatten och fastighetsel. Glasverandan på taket ligger utanför klimatskärmen.

De senaste teknikerna för passivhus används vid bygget av visningshuset, som ska användas för att sprida kunskap om kostnadseffektiva passivhus i Sverige. Alla involverade konsulter är passivhusexperter och alla byggare och leverantörer utbildas till passivhushantverkare. En familj kommer så småningom att bo i huset som ska följas upp under flera år.

De flesta tekniska installationer inryms i ett teknikrum mitt i huset, liksom tvättstuga och centraldammsugare. Rummens placeringar i huset är optimerade för att minimera kanallängder och förluster.

Från teknikrummet försörjs det 175 kvm stora huset med luft- och vätskeburen värme, samt ventilation med 90 procent värmeåtervinning. Tilluften förvärms via borrhål i marken. Under sommarhalvåret används det vätskeburna systemet till att förkyla tilluften, för att ge behaglig innetemperatur även under varma dagar. Om och hur solceller ska monteras är inte bestämt ännu.

Alla byggmaterial som används ska vara sunda och bidra positivt till villans totala livcykelpåverkan. Bland annat består stommen av lättreglar i trä och isoleringen av cellulosafiber och -skivor. Ett taköverstånd ger solavskärmning.

Huset ska inte kosta mer en nybyggd BBR-villa, enligt projektets nuvarande uppskattning.

Marie Granmar, Energi & Miljö nyhetsbrev 1/2015

Fakta

Fakta Circuitus

Passivhusvillan byggs på en tomt i Vikensved, cirka en mil öster om Växjö.

  • Boyta: 175 kvm
  • Beräknat värmebehov: 18 kWh/kvm, år
  • Köpt energi enligt BBR: 15 kWh/kvm, år (A-temp) för värme, varmvatten och fastighetsel.
  • U-värde yttervägg: 0,1
  • U-värde fönster: 0,6 till 0,7
  • U-värde markplatta: 0,09
  • Medverkande i projektet är bland annat Intressegrupp Passivhus Sverige, Sajt arkitektstudio/Nina Sandahl, Biwi Bygg och Enerwex.

Publicerad 20 januari 2015

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.