ESS | 19 apr 2015

Rörläggaren tecknar samarbetsavtal för ESS

Skanska och Rörläggaren har tecknat samarbetsavtal för planeringsfasen för VS-installationerna inom European Spallation Source – ESS.

Samarbetsavtalet omfattar att aktivt delta i färdigställandet av projekteringen, utföra all planering för genomförandet samt att tillsammans med beställaren fastställa riktkostnad för utförandet.

Avtalet innefattar även optioner för utförandet av VS-entreprenaden.

Entreprenadformen är utförandeentreprenad i samverkan. Den totala kostnaden för VS-installationerna är dagsläget inte känd eftersom projekteringsarbetet fortfarande pågår.

Rörläggaren har etablerat projektledare och projektingenjör i den gemensamma etableringen och påbörjat planeringsarbetet. Projektet i sin helhet skall vara färdigställt årsskiftet 2018/2019.

Nordost om Lund uppförs en flervetenskaplig forskningsanläggning ESS – European Spallation Source, ett samarbetsprojekt mellan ett flertal europeiska länder. Anläggningen som är baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla beräknas kunna öppna 2019 och vara fullt utbyggd med 22 experimentstationer 2025.

För utförande av erforderliga byggnads- och markarbeten har ESS tecknat ett avtal med Skanska. Avtalet bygger på nära samverkan där parterna tillsatt en gemensam projektorganisation för att uppnå ett kostnads- och tidseffektivt genomförande av projektet.
Markarbeten och byggnadsarbeten för acceleratortunneln har påbörjats under 2014. Projektering pågår och bygghandlingar avseende installationsarbeten för del 1 av projektet förväntas under våren 2015.

Källa: Rörläggaren

Publicerad 19 april 2015

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.