Fjärrvärme | 24 jan

Ringledning ökar leveranssäkerhet i Lomma

För att både öka leveranssäkerheten och möjliggöra för ytterligare expansion i framtiden byggs en ny ringledning från Kraftringens kraftvärmeverk Återbruket i Lomma.

Ringledning ökar leveranssäkerhet i Lomma
Inom kort startar förberedande arbeten för den nya ringledningen i Lomma som ska stärka fjärrvärmenätet och möjliggöra expansion. Foto: Kraftringen

Arbetet är en del av ett större projekt för att förstärka Kraftringens fjärrvärmenät. Förberedelsearbeten kommer att starta under slutet på januari och markarbetet startar i början av februari.

– Projektet kommer att knyta ihop Lommas fjärrvärmenät så att det kan matas ut värme från flera håll. Det gör den redan driftsäkra fjärrvärmen ännu mer pålitlig i framtiden, säger Rafael Papée, chef för fjärrvärmedistribution på Kraftringen.

Ringledningen kommer att både möjliggöra för Lommas fortsatta expansion i framtiden och medföra en ökad leveranssäkerhet av en redan trygg uppvärmningsform.

Vi försöker hitta förbättringsmöjligheter så att vi lämnar varje plats lite bättre än den var innan

– Detta projekt är en fortsättning på det arbete vi gjorde under 2023 då en ny förstärkningsledning lades ner under E6:an från våra anläggningar i Lund. Sammantaget gör detta att vi kan leverera mer värme från våra övriga anläggningar till Lomma, berättar Rafael Papée. Det förbättrar både våra möjligheter att hela tiden optimera värmeleveransen och öka mängden tillgänglig fjärrvärme i Lomma.

– Vi har haft mycket god dialog och gott samarbete med Miljö- och byggavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen kring utformningen av arbetet, fortsätter Glen Karsberg, projektledare. Likaså med Lomma ridklubb och arrendatorerna av jordbruksmarken vi korsar. Vi försöker hitta förbättringsmöjligheter så att vi lämnar varje plats lite bättre än den var innan. Den kan vara till exempel nya gångstråk och ridspår i naturen och nya eller förbättrade habitat för djurlivet.

Kraftringens entreprenör är NCC.

Källa: Kraftringen

Publicerad 24 januari 2024

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.