Fjärrvärme | 24 jan

Ringledning ökar leveranssäkerhet i Lomma

För att både öka leveranssäkerheten och möjliggöra för ytterligare expansion i framtiden byggs en ny ringledning från Kraftringens kraftvärmeverk Återbruket i Lomma.

Ringledning ökar leveranssäkerhet i Lomma
Inom kort startar förberedande arbeten för den nya ringledningen i Lomma som ska stärka fjärrvärmenätet och möjliggöra expansion. Foto: Kraftringen

Arbetet är en del av ett större projekt för att förstärka Kraftringens fjärrvärmenät. Förberedelsearbeten kommer att starta under slutet på januari och markarbetet startar i början av februari.

– Projektet kommer att knyta ihop Lommas fjärrvärmenät så att det kan matas ut värme från flera håll. Det gör den redan driftsäkra fjärrvärmen ännu mer pålitlig i framtiden, säger Rafael Papée, chef för fjärrvärmedistribution på Kraftringen.

Ringledningen kommer att både möjliggöra för Lommas fortsatta expansion i framtiden och medföra en ökad leveranssäkerhet av en redan trygg uppvärmningsform.

Vi försöker hitta förbättringsmöjligheter så att vi lämnar varje plats lite bättre än den var innan

– Detta projekt är en fortsättning på det arbete vi gjorde under 2023 då en ny förstärkningsledning lades ner under E6:an från våra anläggningar i Lund. Sammantaget gör detta att vi kan leverera mer värme från våra övriga anläggningar till Lomma, berättar Rafael Papée. Det förbättrar både våra möjligheter att hela tiden optimera värmeleveransen och öka mängden tillgänglig fjärrvärme i Lomma.

– Vi har haft mycket god dialog och gott samarbete med Miljö- och byggavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen kring utformningen av arbetet, fortsätter Glen Karsberg, projektledare. Likaså med Lomma ridklubb och arrendatorerna av jordbruksmarken vi korsar. Vi försöker hitta förbättringsmöjligheter så att vi lämnar varje plats lite bättre än den var innan. Den kan vara till exempel nya gångstråk och ridspår i naturen och nya eller förbättrade habitat för djurlivet.

Kraftringens entreprenör är NCC.

Källa: Kraftringen

Publicerad 24 januari 2024

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.