Retro | 13 okt

Retro är framtiden för Mälarenergi

Mälarenergi strävar efter nettonoll utsläpp av fossil koldioxid i sina kraftvärmeverk. I samarbete med ABB utrustas nu kraftvärmeverket i Västerås med en retrofitlösning som både minskar energianvändningen och miljöpåverkan.

Retro är framtiden för Mälarenergi
Som en del av sin strävan att uppnå nettonoll utsläpp av fossil koldioxid, har Mälarenergi samarbetat med ABB för att uppgradera sina ställverk med retrofitlösningar vid Kraftvärmeverket i Västerås. Foto: ABB

Mälarenergi har uppgraderat 16 ställverksskåp – produkter med höga koldioxid- och materialavtryck – vilket minskar utvinningen av naturresurser, minska koldioxidutsläppen genom att inte tillverka ny infrastruktur samt undvika transportkostnader och tillhörande utsläpp.

Om föråldrade komponenter fortsätter att regelbundet övervakas, underhållas och uppgraderas, kan livslängden på anläggningen nu mångdubblas utan att behöva bytas ut.

– Genom att modernisera sitt elsystem och uppgradera ställverket minskar Mälarenergi sin totala ägandekostnad, maximerar avkastningen på investeringen och undviker oplanerade driftstopp. Med den här metoden har vi sett att vissa av våra kunders anläggningar har minskat driftskostnaderna för utrustning med en tredjedel och samtidigt förlängt deras livscykel med så mycket som 30 år, säger Amer Filipovic, projektledare för ABB:s affärsområde Electrification Sweden.

Anläggningens åldrande effektbrytare byts ut mot moderna Emax2-modeller, som på ett unikt sätt skyddar elanläggningen samtidigt som teknik för att minska energiförbrukningen implementeras, kommer lösningen inte bara att spara tid och pengar utan också minska verksamhetens påverkan på miljön.  De nya effektbrytarna är utrustade med det avancerade Ekip Hi-Touch reläskyddet, vilket möjliggör energimätning.

Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås är ett av Sveriges största och spelar en viktig roll i stadens hållbara utveckling, med 98 procent av alla fastigheter på orten anslutna till fjärrvärmenätet. Endast förnybara och återvunna bränslen används i kraftvärmeverket, som producerar 1800GWH värme och 700GWH el per år och har kontinuerligt uppgraderats med modern teknik för att maximera drifttiden och minimera miljöpåverkan sedan 1960-talet.

 

Källa: ABB

Publicerad 13 oktober 2023

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.