Renoveringstiden för Nationalmuseum krymper

Renoveringen av Nationalmuseum i Stockholm kan ske på bara två och ett halvt år mot tidigare åtta år, enligt ett nytt förslag. Etappbyggnad, en tillfällig transitbyggnad och en underjordisk teknikbyggnad ska göra den kortare byggtiden möjlig.

trapphallen_hans_thorwid.jpg

Hur länge behöver Nationalmuseum stänga? Enligt det senaste förslaget ska 2,5 år räcka. Foto: Hans Thorwid

Enligt den första förstudien från Statens Fastighetsverk, SFV, skulle renoveringen av Nationalmuseum innebära att museet skulle behöva stängas i åtta år. Kulturministern vägrade acceptera den långa stängningstiden och beordrade omarbetning av renoveringsplanerna. Hösten 2009 kom så en reviderad förstudie som innebar att stängningstiden kunde minska till fem år. Nu har Nationalmuseum i samarbete med SFV kommit med ytterligare ett förslag som begränsar stängningen av museets huvudbyggnad till 2,5 år. Dessutom tillkommer cirka ett år för avklingning av emissioner från renoveringsarbetet, injustering av klimatanläggning och återflytt.

Känsliga föremål – Statyer och liknande kan återflyttas ganska snabbt, men vi vill avvakta med återflytt av föremål som målningar och dylikt som kan vara känsliga för fukt och partiklar. Men vi siktar på att ha annan verksamhet av kanske konstnärlig art under hela renoveringstiden där man även ska kunna följa arbetena, säger Birgitta Castenfors, samordningschef på Nationalmuseum. Första steget i det nya förslaget är att bygga en tillfällig transitbyggnad dit verksamhet och föremål från museet flyttas. Därefter byggs den underjordiska teknikbyggnaden som också anpassas för museets verksamheter. När den är klar flyttas verksamheterna i transitbyggnaden dit. Huvudbyggnaden är tänkt att byggas om i ett svep och det tillhörande annexet där bland annat kontor finns därefter. Tanken på en underjordisk teknikbyggnad har tidigare mötts med viss tveksamhet från bland annat Riksantikvarieämbetet. Den är bland annat tänkt att innehålla tekniska funktioner för värme och klimat som undercentraler.

Beslut efter valet – Det finns intressanta möjligheter i Nationalmuseums förslag som jag anser är en fördjupning av de tidigare renoveringstankarna och ett sätt att kunna ha en publik verksamhet igång. Vi har en fortsatt dialog om detta. Det är egentligen för tidigt att säga så här blir det för det beror på regeringens ställningstagande och hur det fortsatta uppdraget formuleras, säger Ulf Tomner, fastighetschef på SFV och påpekar: – Det är än så länge bara förstudier som har gjorts, all projektering återstår och det tar tid så än går det inte att säga när byggstart kan ske. Regeringsbeslutet kan dröja till efter valet, då den nya regeringen ska lägga fram sin budget.

Lars Eriksson, Energi & Miljö nr 4/2010 s 9

Publicerad 21 april 2010

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.