Renovering gav dålig innemiljö

En estnisk undersökning visar på stora problem med inneklimatet efter renovering av flerbostadshus.

Tallinns tekniska universitet har genomfört en studie av fyra flerbostadshus som renoverats för att få bättre energiprestanda. Undersökningen visar att inneklimatet försämrats i lägenheterna. Husen har samtidigt blivit energieffektivare, men inte i tillräckligt hög grad för att klara de estniska byggkraven.

Det är fyra stycken femvåningshus som undersökts ett år efter avslutad renovering. Ombyggnaden har skett med ett i Estland vanligt tillvägagångssätt, det vill säga fasaden har tilläggsisolerats med 100 mm isolering (två slags isolering ingick i undersökningen), ytskikt har setts över, vatten- och avloppsledningar har tätats eller bytts och elsystemet har moderniserats. Däremot har ventilationen inte ingått i projektet. Forskarna konstaterat att kunderna ofta har allt för dålig kunskap om vad som bör ingå i ett renoveringsprojekt och att ventilationen är av stor betydelse för ett lyckat resultat. Målet med undersökningen är att förbättra kunskapsnivån så att misstagen inte upprepas.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 3/2011 sid 10

Publicerad 24 mars 2011

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.