Renovering gav dålig innemiljö

En estnisk undersökning visar på stora problem med inneklimatet efter renovering av flerbostadshus.

Tallinns tekniska universitet har genomfört en studie av fyra flerbostadshus som renoverats för att få bättre energiprestanda. Undersökningen visar att inneklimatet försämrats i lägenheterna. Husen har samtidigt blivit energieffektivare, men inte i tillräckligt hög grad för att klara de estniska byggkraven.

Det är fyra stycken femvåningshus som undersökts ett år efter avslutad renovering. Ombyggnaden har skett med ett i Estland vanligt tillvägagångssätt, det vill säga fasaden har tilläggsisolerats med 100 mm isolering (två slags isolering ingick i undersökningen), ytskikt har setts över, vatten- och avloppsledningar har tätats eller bytts och elsystemet har moderniserats. Däremot har ventilationen inte ingått i projektet. Forskarna konstaterat att kunderna ofta har allt för dålig kunskap om vad som bör ingå i ett renoveringsprojekt och att ventilationen är av stor betydelse för ett lyckat resultat. Målet med undersökningen är att förbättra kunskapsnivån så att misstagen inte upprepas.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 3/2011 sid 10

Publicerad 24 mars 2011

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.