Remiss om BÄR

Förslagen till ombyggnadsregler är på remiss. Reglerna för ändring av byggnad ska in i BBR.

Boverket har kommit med remiss om förändring av gällande regelverk kring ändring av byggnader.

För de fall byggnader ändrats har det hittills inte funnits föreskrifter. Istället har Boverket gett ut Allmänna råd om ändring av byggnad (1996:4) BÄR. Dessa innehåller en längre handbokstext och enstaka allmänna råd, vilket har medfört att kraven har uppfattats som diffusa och otydliga.

Boverket föreslår därför att BBR under varje huvudavsnitt kompletteras med ett avsnitt om ändring där det i föreskrifter och allmänna råd beskrivs hur kraven ska/bör hanteras vid ändring. Förslaget förväntas leda till en bättre och enhetligare rättstillämpning.

Förslaget finns att läsa på www.boverket.se  och synpunkter ska vara Boverket tillhanda senast 31 januari 2011.

Av Mark Kretz, Energi & Miljö nr 1 2011 sid 9.

Publicerad 27 januari 2011

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.