REGNVATTEN | 29 nov 2017

Regnvatten spolar i Örebro

I Örebro pågår byggandet av det hittills största systemet med regnvattenspolning av wc-stolar. Brist på vatten och en önskan om att bygga miljövänligt ligger bakom satsningen. Erfarenheter från äldre, liknande system visar dock att driftstörningar kan uppstå.

2019 kommer kontorskomplexet Citypassagen stå klart i centrala Örebro, med den för Sverige unika egenskapen att wc-stolarna ska spolas med regnvatten. I kontoret kommer ett 1 000-tal personer att få sina arbetsplatser.

Att använda regnvatten för att spola toaletter i denna omfattning är mycket sällsynt i Sverige. Att man ska använda regnvatten för wc-spolning är en del i fastighetens miljöprofil, enligt projektutvecklaren hos Castellum, Anna-Lena Fredin.

– Annat med hållbarhetsfokus är miljömärkt fjärrvärme och miljömärkt el, att fasaden ska förses med solceller och såklart certifiering enligt Miljöbyggnad. Vi har också ett socialt hållbarhetsprojekt knutet till projektet.

För byggherren Castellum är detta den största bygginvesteringen någonsin. Byggnaden består av fyra liksidiga trianglar sammanbundna med en glaspassage i öst-västlig, respektive nord-sydlig riktning och kan med lite fantasi liknas vid ett skepp ur någon Star Wars-film.

Anna-Lena Fredin förklarar hur idén att använda regnvatten för wc-spolning uppkom.

– Vi satt initialt och pratade om vad vi kunde göra för att projektet skulle bli så hållbart som möjligt, och det var i det läget som idén om regnvattenåtervinning kom upp.

Vi och våra konsulter utredde det vidare, och vi fick ytterligare information från Ekocentrum i Göteborg, där man testat en liknande anläggning.

I tidigt skede beräknades kostnaden för installation av regnvattenåtervinning till mellan 300 000 och 400 000 kronor.

Systemet bygger i korthet på att regnvatten samlas upp från de fyra hustaken (som är försedda med gummiduk) i totalt 26 takbrunnar. Den sammanlagda takytan är drygt 2 400 kvadratmeter, och beräknad insamlad regnvattenvolym är cirka 1 500 kubikmeter per år. Vattnet strömmar via en gemensam ledning ner till garaget där det leds via ett takupphängt rör till ett utjämningsmagasin utanför huslivet. Utjämningsmagasinet – som ska få en volym på 180 kubikmeter – kommer att gjutas på plats, på frostfritt djup.

– Eftersom det ska göras efter att stommen står klar är det inte helt färdigprojekterat, förutom att vi vet hur stort det ska bli, säger Anna-Lena Fredin.

Därifrån pumpas vattnet till en mindre tank. Från denna mindre tank pumpas sedan vattnet i ett separat vattenledningsnät till wc-stolarna. För tryckhållning används en hydrofor. Det finns 16 wc-stolar på varje våningsplan (huset har sju våningar), fördelade i grupper om fyra i de fyra trianglarna.

Till varje wc-utrymme kommer det därmed att finnas två ingående rör med kallvatten, ett för tvättstället och ett för wc-stolen.

Mark Kretz

 

Detta är en kortad version av Energi & Miljös reportage från Örebro. Hela texten finns att läsa i papperstidningen, eller i den blädderbara pdf:en (tillgänglig bakom inlogg för dig som är medlem i Energi- och Miljötekniska Föreningen, eller prenumerant på Energi & Miljö).

Fakta

Storlek: 15 000 kvadratmeter LOA

Kostnad: 440 miljoner kronor

Byggherre: Castellum

Byggentreprenör. Peab

VVS-konstruktör: Ramböll

VVS-entreprenör: Esséns rör

Ventilationsentreprenör: Ventpartner

Arkitektur: Roof Arkitekter

Konstruktör: Construct

Markkonstruktör: VAP

Publicerad 29 november 2017

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.