TEMA: Sanitet | 22 dec 2023

Regnet öser ner – men spola inte ansökan

– Jag har satsat på detta för att visa vägen för andra. Det är en bra miljöinsats som många uppskattat, konstaterar gotländske Magnus Larsson som samlar takvatten till toaletterna på sin restaurang.

Regnet öser ner – men spola inte ansökan
– Vi måste alla hjälpas åt på olika sätt att lösa vattenbristen. Det här är ett sätt, menar restaurangägaren Magnus Larsson som använder regnvatten till toalettspolning. Foto: Henrik Radhe

Intresset för att använda regnvatten eller annat externt vatten till att spola toaletter och andra vattenbesparande lösningar har ökat. Restaurangägaren Magnus Larsson i Visby är en av dem som hakat på trenden.

På Gotland får man gärna spola med regnvatten eller annat externt vatten i toan – men man måste ansöka hos regionen först. Fixar man det, ja, då går det alltså alldeles utmärkt för Region Gotlands vatten- och avloppsabonnenter att göra ändringar som att exempelvis spola vattenklosetten med regnvatten eller annat externt vatten istället för dricksvatten.

Mycket vatten kan samlas via tak. Enligt regionen kan ett tak på Gotland som är 100 kvadratmeter samla in mer än 50 kubikmeter vatten genomsnittligt per år. Detta vatten kan användas till mycket. Magnus Larsson har gjort allt enligt konstens alla regler när det gäller att installera och använda regnvatten till toa­spolningen. Han konsulterade Region Gotland och sedan anlitade han ett auktoriserat företag.

Vattnet från taket är gratis och samlas i en stor tank och behöver inte ens renas innan det används till toa­spolningen, berättar Magnus Larsson. Foto: Henrik Radhe

Innan omkopplingen sker måste en extra vattenmätare installeras. Det måste även säkerställas att vattensystemet är brutet så att det inte finns risk för att regnvattnet eller annat externt vatten kan blandas ihop med det kommunala vattnet.

– Restaurangens tak är på 300 kvadrat så det samlar in mycket vatten. Själva installationen är inte så komplicerad, berättar Magnus Larsson och tillägger:

– Jag har fått god hjälp av regionen i allt det här. Man behöver alltså skicka in en ansökan till Region Gotland, vatten- och avloppsavdelningen om ändrad användning eller nybyggnation tillsammans med en redovisning/planskiss för installation.

Fakta

Krav för installation

  • Extra mätare för inkommande regnvatten eller annat externt vatten (samt eventuellt extra mätare om man fyller på regnvattentank med dricksvatten vid behov)
  • Brutet vatten (luftgap på minst 30 centimeter mellan kommunalt vatten och regnvatten/externt vatten för att säkerhetsställa att regnvatten/externt vatten aldrig ska kunna komma in och kontaminera det kommunala vattnet)
  • I övrigt ska samma krav ställas på användandet som på ordinarie spillvatten i enlighet med ABVA (Allmänna bestämmelser va)
  • Ansökan ska skickas till Region Gotland om ändrad användning eller nybyggnation tillsammans med en redovisning/planskiss för installation
  • Platsbesök ska göras hos abonnenten av vatten­mätartekniker som granskar att installationen överensstämmer med systemskissen och uppsatta krav för anslutning

Källa: Region Gotland

Efter inskickad ansökan ska även ett platsbesök göras hos abonnenten av en vattenmätartekniker från regionen som granskar att installationen överensstämmer med systemskissen och uppsatta krav för anslutning. Genom att sätta upp en extra mätare debiteras abonnenten för korrekt spillvattenförbrukning.

Det är alltså fullt möjligt att en fastighetsägare använder uppsamlat regnvatten till inte bara bevattning utan även toalettspolning, dusch, diskmaskin eller tvättmaskin.

– Vi måste alla hjälpas åt på olika sätt att lösa vattenbristen. Det här är ett sätt. Vattnet från taket är gratis och samlas i en stor tank och behöver inte ens renas innan det används till toaspolningen, även om vi har filter som tar bort större och mindre partiklar, slutar Magnus Larsson.

Publicerad 22 december 2023

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.