Energieffektivisering | 15 sep 2022

Region Skåne aktiva energieffektiviserare

De kraftigt stigande elpriserna slår hårt mot skånska hushåll och regionens verksamheter. Region Skåne har länge arbetat aktivt för att minska energiförbrukningen och kommer vidta ytterligare åtgärder för att energieffektivisera.

Region Skåne aktiva energieffektiviserare
Region Skåne använder totalt cirka 250 miljoner kilowattimmar varje år i de fastigheter som regionen äger. På bilden ses akutmottagningen i Malmö. Foto: Emil Langvad

– Det handlar inte alltid om komplicerade åtgärder för att spara energi. Det vi sparar mest på är optimering och underhåll av installationer, så att teknisk utrustning fungerar som den ska. Relativt enkla åtgärder som att installera behovsstyrd ventilation och belysning gör stor skillnad, säger Magnus Windblixt, fastighetsdirektör i Region Skåne.

Region Skåne använder totalt cirka 250 miljoner kilowattimmar varje år i de fastigheter som regionen äger. Elprisökningarna gör att regionen år räkna med betydligt högre kostnader för elen än vad som budgeterades för 2022. Mest el drar byggnader med tung medicinteknisk utrustning på Region Skånes sjukhus.

Regionen har arbetat aktivt med energieffektivisering under de senaste åren. Sedan 2013 har Region Skåne investerat drygt 400 miljoner i energieffektiviserande åtgärder. Resultatet är en minskning av energianvändningen med 22 procent, motsvarande 60 miljoner kilowattimmar per år, som sparats genom energieffektiviserande åtgärder.

– Detta är ett resultat av ett systematiskt arbete som har involverat alla verksamheter. Arbetet med energieffektivisering kommer att växlas upp ytterligare under året, säger Magnus Windblixt.

Sedan 2016 äger Region Skåne sex vindkraftverk i Fröreda i Småland samt en mindre anläggning i Trelleborg. Dessa producerar tillsammans cirka 65 GWh per år och motsvarar ungefär 40 procent av Region Skånes elanvändning. Vindkraftverken har varit en god affär för skånska skattebetalare. Redan vid halvårsskiftet i år genererade de en vinst på cirka 30 miljoner kronor. Det sparar både miljö och skattemedel.

Vid nybyggnation, om-och tillbyggnation bygger Region Skåne enligt branschklassningen Miljöbyggnad med nivå Guld på område Energi. Det innebär lägre energianvändning och hög andel förnybar energi. Särskilt vid nybyggnation finns stora möjligheter att påverka energianvändningen för en lång tid framöver.

Region Skånes elkostnader påverkas också av hur elavtalet ser ut. 60 procent av regionens el är upphandlad, vilket dämpar prisvariationerna på elmarknaden.
– Vi slussas långsamt in i det högkostnadsläge som nu råder, säger Magnus Windblixt.

Resterande el köper Region Skåne till rörligt pris. Samtidigt säljer Region Skåne ungefär samma mängd el på marknaden i form av vindkraftsproduktion.

Fakta

Så sparar Region Skåne energi – de 5 viktigaste åtgärderna:

  • Underhåll och optimering av installationer, så att teknisk utrusning fungerar som den ska.
  • De fastighetstekniska systemen för värme, kyla, ventilation och belysning anpassas så att de tar hänsyn till behovet, dvs när det är människor i byggnaderna och när det behövs värme eller kyla.
  • Bygga energieffektivt vid såväl ny-, som om- och tillbyggnad.
  • Öka återvinningen av värme och kyla i ventilationssystemen.
  • Utbildning och kommunikation för förändrat beteende kring energianvändning hos Region Skånes medarbetare.

 

Källa: Region Skåne

Publicerad 15 september 2022

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.