Budget | 10 nov 2022

Regeringens satsningar för att mota energikrisen

För att stärka Sveriges energiförsörjning och mota energikrisen vi befinner oss i har regeringen idag presenterat flera budgetsatsningar. Bland annat ska mer pengar ges till energieffektiviserande åtgärder i småhus.

Regeringens satsningar för att mota energikrisen
Regeringen vill öka stödet till energieffektivisering i småhus. Anslaget förslås öka med 379 miljoner kronor 2023 och 400 miljoner kronor 2024 och 2025. Foto: Pixabay

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna och innebär bland annat:

Energieffektivisering av småhus

För att främja energieffektivisering och därmed minska sårbarheten vid höga energipriser för småhushushåll föreslår regeringen därför ett nytt stöd de kommande tre åren för energieffektivisering i småhus. Anslaget förslås därför att öka med 379 miljoner kronor 2023 och 400 miljoner kronor 2024 och 2025.

Stödet är ett investeringsbidrag till konverteringsåtgärder från direktverkande el eller gas som uppvärmningssystem till andra system som leder till minskad energianvändning och minskat effektbehov. Investeringsbidraget ges också till åtgärder som fasad- och vindisolering, byte av fönster och dörrar i det fall småhuset har direktverkande el eller gas till uppvärmning.

Riktat elstöd till elintensiva företag

Regeringen vill införa ett riktat stöd till elintensiva företag. Hur det ska utformas är ett pågående arbete i Regeringskansliet. Regeringen avsätter därför 2,4 miljarder kronor 2023 för ett elstöd till elintensiva företag.

Anledningen är att svenska företag som använder mycket el i sina processer får ökade elkostnader som är svåra att ta ut i ett högre pris till kund. Om företagen drabbas allt för negativt riskerar det att leda till spridningseffekter i svensk ekonomi samtidigt som Sverige riskerar att förlora viktig industri till utomeuropeiska länder. Statens energimyndighet kommer handlägga stödet

Satsning på kärnkraftsforskning

Regeringen vill säkra ny planerbar elproduktion i Sverige. I första hand genom att möjliggöra ny kärnkraft. Regeringen föreslår därför en satsning på 50 miljoner kronor under 2023 och 100 miljoner per år under 2024 och 2025 för forskning och innovation om kärnkraft, inklusive forskning inom strålsäkerhetområdet.

Satsningen är en förstärkning av den forskning som redan finansieras av Energimyndigheten.

Effektivisering av tillståndsprocesser

Regeringen ökar anslaget till Energimarknadsinspektionen med 25 miljoner kronor under 2023 så att myndigheten kan fortsätta effektiviseringsarbetet med handläggning av nätkoncessioner och motverka att flaskhalsar uppstår i tillståndsprocessen.

Satsning på el- och drivmedelsberedskapen

Mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget är det angeläget att påskynda utvecklingen av det civila försvaret. Regeringen förstärker därför insatserna för el- och drivmedelsberedskap med 90 miljoner kronor 2023, varav 75 miljoner kronor i elberedskapsåtgärder till Svenska kraftnät och 15 miljoner kronor till Energimyndigheten för åtgärder att öka robustheten i drivmedelsförsörjningen.

Det handlar bland annat om åtgärder som ökar förmågan att förebygga, motstå och hantera svåra störningar i elförsörjningen, exempelvis att försörja samhällsviktiga verksamheter med el eller påskynda återuppbyggnaden vid en större störning.

Drivmedelsförsörjningens robusthet ska öka genom investeringar i leveranskedjor, exempelvis reservkraftanläggningar, tankbilar försedda med utrustning för att kunna fylla på reservkraftsanläggningar och utbildning av lastbilschaufförer.

Källa: Regeringen

Publicerad 10 november 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.