Regeringen vill stärka fjärrvärmekonsumenternas ställning

Regeringen har beslutat att ge Energimyndigheten i uppdrag att utreda och föreslå en princip för redovisning av restvärmepotential vid projektering av ny fjärrvärmeproduktion. Det ska tydligt framgå att inte spillvärme väljs bort på fel grunder.

Bakgrunden till uppdraget är att leverantörer av spillvärme och andra fjärrvärmeproducenter i ökad utsträckning ska kunna få möjlighet att leverera till fjärrvärmenäten, så att resurserna utnyttjas mer effektivt.

– Det uppdrag som regeringen nu ger Energimyndigheten är en fortsättning på vårt arbete med att stärka den enskildes ställning på fjärrvärmemarknaden. Även spillvärmeproducenterna vinner på att restvärmepotentialen redovisas. Min förhoppning är att vi ska kunna ha en ny lagstiftning som stärker konsumentens ställning på fjärrvärmemarknaden på plats under 2013, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Att konsumenternas ställning på fjärrvärmemarknaden bör stärkas slog regeringen fast i promemorian ”Förslag på åtgärder för utvecklade fjärrvärmemarknader till nytta för konsumenter och spillvärmeleverantörer” som presenterades i mars i år.

Som en följd av detta gav regeringen i maj i år Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utarbeta en modell för prisförändringsprövning, för ett reglerat tillträde till fjärrvärmenäten och utarbeta ett förslag till likabehandlingsprincip. Beslutet att nu låta Energimyndigheten föreslå en princip för redovisning av spillvärmepotentialen är nästa steg för att man som enskild konsument ska kunna känna trygghet med fjärrvärmeföretagens prissättning och villkor. Därmed har regeringen nu givit samtliga de uppdrag som aviserades i promemorian i mars.

Publicerad 14 juni 2012

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.