INOMHUSMILJÖ | 27 sep 2017

Regeringen vill satsa på inomhusmiljö

Regeringen vill satsa på inomhusmiljö
Britta Permats, Svensk Ventilation, Johan Lindholm, ordförande Byggnads och bostadsminister Peter Eriksson vid presentationen av regeringens satsning på inomhusmiljön. Foto: Ingar Lindholm

Regeringen avsätter sammanlagt 100 miljoner kronor för att minska byggskador och förbättra inomhusmiljön. Satsningen presenterades av bostadsminister Peter Eriksson.

Boverket får mer pengar men också tre nya uppdrag, om förslagen i budgeten går igenom. Dels skapas en expertfunktion för att motverka byggskador och byggfel. Därutöver ska kunskapen om vad regeringen kallar ”inomhusfrågor” höjas.

Risker för människors hälsa är en väldigt viktig fråga.

– Vi vill satsa på ett kompetenscentrum för sunda byggnader, som ska sammanställa tillgänglig kunskap om innemiljön i byggnader och drivas av Boverket. För det skjuter vi till åtta miljoner kronor under 2018 och därefter 15 miljoner kronor per år, sade bostadsminister Peter Eriksson.

En tredje satsning blir att uppdatera Betsi-undersökningen.

– Betsiundersökningen behöver en uppdatering nu tio år senare. Utifrån det får vi en bra grund för kompetenscentrumet att arbeta på, sade Peter Eriksson, som förklarade att satsningen beror på den höga byggtakten och de rapporter om byggskador och byggfel som nått regeringen.

– Vi ser att byggandet ligger på en väldigt hög nivå. Om inte alla byggen får kompetent personal, och om det är stressat, finns ökade risker för problem och byggfel. Risker för människors hälsa är en väldigt viktig fråga, sade Peter Eriksson, och kommenterade att miljöpartiet gärna vill hinna göra saker som berör hela miljöområdet – inte bara klimatfrågan – under mandatperioden.

Det dröjer dock innan uppdateringen av Betsistudien blir klar.

– Pengarna kan komma till användning nästa år. Det handlar sedan om en flerårig undersökning, som är tänkt att pågå åren 2018 till 2021, sade Peter Eriksson.

Marie-Louise Luther, Astma- och Allergiförbundet, är positiv till satsningen.

– Kraven på inomhusluftens kvalitet behöver bli tydligare. Jag tror att de här pengarna kan hjälpa till med det, säger hon.

Satsningen presenterades i en lägenhet vid Hornsgatan i Stockholm, där inomhusluftens kvalitet loggades kontinuerligt under presskonferensen. Lägenheten användes för luftkvalitetsmätningar i samband med att huset fick FTX-ventilation i oktober 2013. Studien visar att ett FTX-system med F7-filter och klokt placerade tilluftsintag kan reducera luftföroreningar i lägenheter även i områden med mycket trafik. Den presenterades i Energi & Miljö nr 6-7/2014.

Ingar Lindholm

 

Fakta

Fakta Betsi

Betsi står för Byggnaders energianvändning, tekniska status och innemiljö.

Studien omfattade besiktningar, mätningar och enkäter.

Målet var att ta fram en beskrivning av det svenska byggnadsbeståndet.

Studien överlämnades till regeringen 2009.

Publicerad 27 september 2017

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.