Regeringen utreder svartjobb i byggsektorn

Regeringen utreder svartjobb i byggsektorn genom att regler för personalliggare införs och oannonserade kontrollbesök görs

I en promemoria från Finansdepartementet föreslås regler för personalliggare och oannonserade kontrollbesök inom byggbranschen.

Syftet är att minska förekomsten av svartarbete och skapa sundare konkurrensförhållanden inom branschen. Utredare har varit f.d. kammarrättslagmannen Christer Sjödin.

Reglerna som föreslås är anpassade till byggbranschens skiftande förhållanden. Byggherren ska bland annat anmäla till Skatteverket att byggverksamhet ska påbörjas och tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen.

 

I promemorian föreslås bland annat att:

  • ett kontrollsystem ska tillämpas på byggarbetsplatser i Sverige,
  • reglerna inte ska tillämpas om byggherren är privatperson,
  • byggherren ska anmäla byggstart och tillhandahålla utrustning för att möjliggöra registrering,
  • den som bedriver byggverksamhet ska föra personalliggare samt månatligen skicka personalliggare till Skatteverket,
  • byggherren ska anmäla verksamma näringsidkare och personer på byggarbetsplatsen till Skatteverket,
  • skatteverket ska göra oannonserade kontrollbesök.

Systemet utvecklar såväl byggherrens som entreprenörernas ansvar och bidrar bland annat till att synliggöra entreprenörskedjan. Skatteverket föreslås också kunna göra oannonserade kontrollbesök och utöva tillsyn på byggarbetsplatserna. En kontrollavgift ska kunna tas ut om skyldigheterna inte följs. Om byggherren är en privatperson ska reglerna dock inte tillämpas.

Källa: Regeringen

Publicerad 12 februari 2014

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.