KRITIK | 15 jun 2015

Regeringen tillbakavisade EU-kritik mot svensk energilagstiftning

Den svenska regeringen tillbakavisar EU-kommissionens kritik mot påstådda brister i införlivandet av EU:s direktiv om energieffektivitet (se Energi & Miljö nr 5/2015). Brevet är bitvis skarpt formulerat.

Kommissionen riktade kritik mot att Sverige inte implementerat alla delar direktivet i de nationella bestämmelserna, till exempel definitionen av energi, slutlig energiförbrukning och mikrokraftvärmepanna. I brevet till kommissionen menar den svenska regeringen nu att det saknas ”anledning att införa direktivets definitioner, om definitionen i fråga inte kommer att användas i den svenska lagstiftningen”.

Kommissionens kritik mot att Sverige inte infört krav på att säkerställa besparingar på minst 1,5 procent av den energi som årligen säljs till slutanvändare bemöts med att direktivet ger medlemsstaterna möjlighet att välja andra åtgärder för att uppnå målet. Enligt regeringen ska de årliga nya energibesparingar som uppnås vara likvärdiga med det som krävs i direktivet.

Direktivet anger också att medlemsländerna ska ta fram strategier för kraftvärme. Även denna punkt anser kommissionen att Sverige inte genomfört. I svaret pekar dock regeringen på att det för fjärrvärmemarknaden i Sverige inte längre handlar om att bygga ut densamma, utan snarare att finna lönsamhet och nya användningsområden för existerande fjärrvärme. Regeringen pekar på att nyanslutningen till fjärrvärme inte väger upp den nedgång som samtidigt sker i redan anslutna byggnader till följd av effektivisering och konverteringar till värmepumpar, som man uttrycker sig.

Mark Kretz, Energi & Miljö Nyhetsbrev 6-2015

Publicerad 15 juni 2015

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.