KRITIK | 15 jun 2015

Regeringen tillbakavisade EU-kritik mot svensk energilagstiftning

Den svenska regeringen tillbakavisar EU-kommissionens kritik mot påstådda brister i införlivandet av EU:s direktiv om energieffektivitet (se Energi & Miljö nr 5/2015). Brevet är bitvis skarpt formulerat.

Kommissionen riktade kritik mot att Sverige inte implementerat alla delar direktivet i de nationella bestämmelserna, till exempel definitionen av energi, slutlig energiförbrukning och mikrokraftvärmepanna. I brevet till kommissionen menar den svenska regeringen nu att det saknas ”anledning att införa direktivets definitioner, om definitionen i fråga inte kommer att användas i den svenska lagstiftningen”.

Kommissionens kritik mot att Sverige inte infört krav på att säkerställa besparingar på minst 1,5 procent av den energi som årligen säljs till slutanvändare bemöts med att direktivet ger medlemsstaterna möjlighet att välja andra åtgärder för att uppnå målet. Enligt regeringen ska de årliga nya energibesparingar som uppnås vara likvärdiga med det som krävs i direktivet.

Direktivet anger också att medlemsländerna ska ta fram strategier för kraftvärme. Även denna punkt anser kommissionen att Sverige inte genomfört. I svaret pekar dock regeringen på att det för fjärrvärmemarknaden i Sverige inte längre handlar om att bygga ut densamma, utan snarare att finna lönsamhet och nya användningsområden för existerande fjärrvärme. Regeringen pekar på att nyanslutningen till fjärrvärme inte väger upp den nedgång som samtidigt sker i redan anslutna byggnader till följd av effektivisering och konverteringar till värmepumpar, som man uttrycker sig.

Mark Kretz, Energi & Miljö Nyhetsbrev 6-2015

Publicerad 15 juni 2015

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.